Kod szkolenia:
314WR
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze.
Tematyka:
 • przedstawienie metody Kamishibai – głośnego czytania za pomocą papierowych obrazów, ilustracji,
 • wyrażanie i rozpoznawanie emocji,
 • wskazanie na wartości zawarte w tekstach,
 • czytanie bajek i opowieści, wykorzystanie "magicznej skrzynki" i książek Kamishibai,
 • tworzenie opowiadań i bajek, tworzenie ilustracji do Kamishibai,
 • wykorzystanie Story Cubes.
Cel:
 • poznanie techniki czytania wywodzącej się z Japonii,
 • rozbudzanie kreatywnego działania podczas tworzenia opowiadań i bajek,
 • dostarczanie radości ze wspólnego czytania i działania,
 • dostarczanie, przeżywanie emocji,
 • zwrócenie uwagi na wartości społeczno-moralne,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga, bibliotekarza.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online na platformie ClickMeeting/Zoom
Liczba godzin:
do 5 / do 3
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
1000 zł lub 700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.