Kod szkolenia:
501WR
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni.
Tematyka:
Spotkanie 1:
 • ruszam się i uczę – grafomotoryka inaczej.... na I etapie edukacji,
 • rola ćwiczeń grafomotorycznych w przygotowaniu do nauki czytania i pisania,
 • ćwiczenia usprawniające motorykę małą i dużą, ze szczególnym uwzględnieniem ręki i palców,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Spotkanie 2:

 • zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • zabawy muzyczno-ruchowe i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka,
 • wprowadzenie wewnętrznego ładu i uporządkowania przez ruch i emocje wypływające z percepcji muzyki,
 • propozycje różnych zabaw muzyczno-ruchowych, rytmiczno-ruchowych.
Cel:
 • poszerzenie wiedzy na temat dysfunkcji psychomotorycznych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka;
 • poznanie zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową, a przede wszystkim ćwiczeń usprawniających motorykę małą i dużą;
 • usprawnianie motoryki małej i dużej;
 • rozwijanie koordynacji ruchowej, wzrokowej i słuchowej;
 • usprawnianie precyzji ruchów dłoni, palców;
 • rozwijanie i uwrażliwianie na percepcję muzyki;
 • poznanie różnych zabaw muzyczno-ruchowych i rytmiczno-ruchowych, tańców. pląsów.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
6 (2 spotkania po 3 godz.)
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
900 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.