Kod szkolenia:
47WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół.
Tematyka:
  • uczeń z doświadczeniem migracji (UDM) w klasie – sytuacja psychologiczno-społeczna, szanse i wyzwania, diagnoza potencjału UDM,
  • zadania nauczycieli w pracy z UDM – kompetencje międzykulturowe nauczycieli, Zespół Wsparcia Edukacyjnego, współpraca z Asystentem Międzykulturowym;
  • integracja klasy zróżnicowanej językowo w praktyce;
  • metody pracy dydaktycznej w klasie zróżnicowanej językowo – dostosowanie materiałów edukacyjnych, form pracy i oceniania;
  • prezentacja materiałów opracowanych przez uczestników kursu.
Cel:
rozwinięcie przez nauczycieli kompetencji:
  • wychowawczych,
  • metodycznych,
  • międzykulturowych.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Liczba godzin:
25
Prowadząca:
Anna Dzięgiel
Cena:
700 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzącym:

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant

Absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej – Wydział Filologiczny UŚ, "Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie" w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), "Organizacja i zarządzanie oświatą" (kurs kwalifikacyjny);

25-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela różnych typów szkół, w tym pracy ze studentami. Nauczycielka dyplomowana, regionalna liderka programu "Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole" Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, koordynatorka kompleksowego wspomagania szkół i placówek, trenerka edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej.

Szkolenia z tematów: ocenianie kształtujące, współpraca z rodzicami, kompleksowe wspomaganie szkół (certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji), budowanie sieci współpracy i wspierania między nauczycielami, sytuacja dzieci z rodzin migracyjnych, metody nauczania języka polskiego jako obcego, przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu.