Kod szkolenia:
518WR
Adresaci:
nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlic, terapeuci.
Tematyka:
Spotkanie 1:
 • "Przyczyny i symptomy trudnych zachowań",
 • dziecko z różnymi zaburzeniami (np. nieśmiałe, wycofane, agresywne) – charakterystyka funkcjonowania,
 • trudności wychowawcze i sposoby ich rozwiązywania,
 • wskazówki, jak postępować, aby deeskalować niepożądane zachowania.

Spotkanie 2:

 • "Pokaż mi swoje emocje" – zabawy i ćwiczenia,
 • jak przezwyciężyć złość i zachowania agresywne,
 • jak pomóc dziecku " wyjść ze skorupy",
 • ćwiczenia i zabawy wyciszające na każdą porę roku,
 • emocje towarzyszące zabawie i ich znaczenie wychowawcze.
Cel:
 • poszerzenie wiedzy na temat przyczyn i specyfiki funkcjonowania dziecka w sytuacjach trudnych,
 • doskonalenie warsztatu nauczyciela, wychowawcy w zakresie postępowania z dzieckiem z trudnymi zachowaniami,
 • poznanie różnego rodzaju zabaw interakcyjnych, społecznych, niwelujących trudności emocjonalne dzieci,
 • ukazanie możliwości wykorzystania zabawowych form do realizacji zadań edukacyjnych,
 • rozbudzenie kreatywnego działania w pracy z dziećmi i młodzieżą.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
👆︎ szkolenie stacjonarne
Liczba godzin:
6 (2 spotkania po 3 godz.)
Prowadzący:
Gabriela Niemiec, Katarzyna Jaworska
Cena:
900 zł
👆︎ szkolenie płatne
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

O prowadzących:

Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant

Nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Katarzyna Jaworska – nauczyciel-konsultant

Psycholog, konsultant, szkoleniowiec. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka studiów podyplomowych z  zakresu psychodietetyki, 4-letniego Studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", szkoleń z tematyki pomocy psychologicznej i psychoterapii, pomocy w sytuacji kryzysu oraz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy, uczelnie w kraju i specjalistów z zagranicy.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej z  dziećmi wieku przedszkolnym, młodzieżą i rodzicami w zakresie poradnictwa, konsultacji i psychoterapii. Od wielu lat obszarem jej pracy szkoleniowej są zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, identyfikowaniem u  nich zagrożeń i kryzysów, minimalizowaniem objawów utrudniających ich życie szkolne, szukaniem obszarów siły, mocy i skutecznych metod radzenia sobie ze stresem. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną ze stresem pourazowym oraz zachowaniami autoagresywnymi u dzieci i  młodzieży. Od około 20 lat wspiera nauczycieli i wychowawców szkół sanatoryjnych i przyszpitalnych organizując dla nich wyjazdowe konferencje i szkolenia z zakresu pracy z dzieckiem chorym i czasowo odizolowanym od rodziców. Ponadto wspiera nauczycieli w zakresie profilaktyki syndromu wypalenia zawodowego.