Logo: Prowadzenie mediacji w oświacie

Kod szkolenia:
19D
Adresaci:
nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
Tematyka:
 • efektywna komunikacja w sytuacji konfliktu;
 • teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów;
 • strategie radzenia sobie z konfliktem z uwzględnieniem psychologii rozwojowej;
 • praca z grupą;
 • przepisy regulujące prowadzenie mediacji;
 • wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego w kontekście rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole, w tym w ramach przepisów o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
 • mediacje: definicje, idea mediacji, cele, etapy, standardy, strategie i rodzaje, korzyści;
 • zasady mediacji, osoba mediatora, wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji, rola uczestników;
 • prowadzenie spotkań mediacyjnych i zarządzanie procesem mediacji;
 • dokumentacja przebiegu mediacji: porozumienie, ugoda, protokół;
 • specyfika konfliktów oraz mediacje w środowisku oświatowym;
 • organizowanie i koordynowanie pracy klubu mediatorów rówieśniczych;
 • symulacje mediacji – trening umiejętności mediacyjnych.
Cel:
przygotowanie uczestników kursu do:
 • samodzielnego planowania i prowadzenia pełnego procesu mediacji w oświacie (rówieśniczych, szkolnych i oświatowych),
 • wspierania członków danej społeczności (grupy, klasy, szkoły) w budowaniu pozytywnego klimatu opartego na wzajemnej akceptacji i współpracy,
 • planowania i koordynowania pracy klubu mediatorów rówieśniczych.
Termin:
kurs rozpocznie się w pierwszej połowie października. Zajęcia będą się odbywać w piątki w godzinach: 15:00 – 19:30 i w soboty w godzinach: 9:00 – 16:30. Dokładny harmonogram zostanie podany najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć (po zebraniu grupy).
Miejsce:
stacjonarnie w ROM-E Metis w Katowicach oraz online na platforma Zoom i Moodle
Liczba godzin:
100
Koordynatorzy:
Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
Prowadzący:
zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, czynni zawodowo mediatorzy z wieloletnim doświadczeniem i prawnicy oraz nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach
Cena:
840 zł
👆︎ szkolenie płatne
Wolnych miejsc:
11

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

👉︎ Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest zgłoszenie się i dokonanie wpłaty 840 zł do dnia 00:00:00 r. z dopiskiem 19D. Link do wirtualnego pokoju wysyłamy wyłącznie osobom, których wpłata została zaksięgowana na naszym koncie.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.
Forma: