Zapraszamy do udziału w kursie
Prowadzenie mediacji w oświacie
organizowanym we współpracy ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji.

Logo: Śląskie Centrum Arbitrażu i Mediacji

Adresaci: nauczyciele i szkolni specjaliści, chcący przygotować się do prowadzenia mediacji oraz koordynowania pracy mediatorów rówieśniczych.

Dyrektorów szkół zaprosimy na dedykowany kurs poświęcony wykorzystaniu mediacji w pracy dyrektora szkoły/przedszkola.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do:

  • samodzielnego planowania i prowadzenia pełnego procesu mediacji w oświacie (rówieśniczych, szkolnych i  oświatowych),
  • wspierania członków danej społeczności (grupy, klasy, szkoły) w budowaniu pozytywnego klimatu opartego na  wzajemnej akceptacji i współpracy,
  • planowania i koordynowania pracy klubu mediatorów rówieśniczych.

Czas trwania kursu: 100 godzin dydaktycznych

Kurs rozpocznie się w pierwszej połowie października. Zajęcia będą się odbywać w piątki w godzinach: 15:00 – 19:30 i w soboty w godzinach: 9:00 – 16:30.

Dokładny harmonogram zostanie podany najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć (po zebraniu grupy).

Miejsce: stacjonarnie w ROM-E Metis w Katowicach oraz online na  platformach e-learningowych Zoom i Moodle.

Zakres tematyczny jest zgodny ze  standardami szkolenia mediatorów (Uchwała nr 1/2023 Społecznej Rady ds. alternatywnych metod rozwiązywania sporów przy Ministrze Sprawiedliwości) oraz efektami kształcenia opisanymi w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji dla kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji w oświacie" (Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. Dz.U. z  dnia 24 listopada 2023 r. poz. 1283).

 

Zobacz pełny program kursu oraz warunki ukończenia kursu

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 840 zł

Termin płatności: 00:00:00 r.

Wolnych miejsc: 7.

O udziale w kursie decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online do dnia 00:00:00 r.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 19D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Adrianą Porębską-Kościelniak – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail: lub

 

Informacje o prowadzących:

Zajęcia poprowadzą doświadczeni trenerzy, czynni zawodowo mediatorzy z wieloletnim doświadczeniem i prawnicy oraz nauczyciele konsultanci ROM-E Metis w Katowicach – psycholodzy z doświadczeniem w zakresie interwencji kryzysowej oraz wykorzystania technik mediacyjnych w środowiskach edukacyjnych, w tym koordynowania mediacji rówieśniczych.

Opublikowano 5 marca 2024
Zmieniono 17 maja 2024
Wróć