Aleksander Lubina
doradca metodyczny ds. języków obcych
edukacji regionalnej i europejskiej
oraz kształcenia dorosłych
Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Zapraszam nauczycieli języka angielskiego na warsztaty:

"Wielokanałowe nauczanie języka angielskiego"

Zajęcia odbywają się
w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach ul. Jasnogórska 21
we wtorki: 11 listopada 2006; 13 lutego 2007; 27 marca 2007
w godzinach 16.00 – 17.30

Warsztaty odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice – pana profesora Zygmunta Frankiewicza.

Szczegółowe informacje – GOM Gliwice, ul. Okrzei 20
tel. 32 302 19 90 (wtorki w godz. 11.00 – 13.00)
e-mail:

Opublikowano 6 listopada 2006
Zmieniono 13 listopada 2006
Zarchiwizowano 28 marca 2007
Wróć