Aleksander Lubina
doradca metodyczny ds. języków obcych
edukacji regionalnej i europejskiej
oraz kształcenia dorosłych
Gliwicki Ośrodek Metodyczny

Zapraszam na lekcje otwarte.

Lekcje odbywają się
w Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach ul. Jasnogórska 21
we wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 8.45, 8.55 – 9.40 (*).

Przewidywana tematyka:

  • od 10 października 2006 do 9 listopada 2006 – "Korelacja przedmiotowa: język obcy – język polski",
  • od 14 listopada 2006 do 31 listopada 2006 – "Teksty literackie w nauczaniu języków obcych, a podstawa programowa",
  • od 5 grudnia 2006 do 1 lutego 2007 – "Elementy wielojęzyczności w nauczaniu obowiązkowego języka obcego",
  • od 6 lutego 2007 do 22 marca 2007 – "Kultura wysoka w tzw. nauczaniu interkulturowym".

Problematyka uwzględnia Portfolio i Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

*) wtorek i czwartek – sala 29,
piątek – pracownia komputerowa.

Lekcje odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Gliwice – pana profesora Zygmunta Frankiewicza.

Szczegółowe informacje – GOM Gliwice, ul. Okrzei 20
tel. 32 302 19 90 (wtorki w godz. 11.00 – 13.00)
e-mail:

Opublikowano 6 listopada 2006
Zmieniono 13 listopada 2006
Zarchiwizowano 23 marca 2007
Wróć