Więzi – więzy. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy. Edukacja i profilaktyka

VII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Część seminaryjno-warsztatowa – 22 września 2006 r. (piątek)
Czas trwania: 10.00 – 15.00
(do wyboru jeden z poniższych warsztatów)

 1. Seminarium: Problematyka więzi a rozwój psychiczny dzieci i młodzieży - dr Marek Jasiński
 2. Seminarium: ABC czynników wpływających na zdrowie i zdrowienie – wnioski dla praktyki szkolnej. Wpływ więzi, grupy rówieśniczej oraz przekazu międzypokoleniowego na zdrowie - Wioleta Baraniak
 3. Konflikt pokoleń – istotny element okresu dojrzewania i dorastania - Tamara Czerwińska-Szulc
 4. Jak pracować z rodzicami? - Monika Szymańska
 5. Szkoła dla rodziców - Joanna Sakowska
 6. Pierwszy dzień w nowej szkole mojego dziecka – praca z rodzicami (część 1). Praca z rodzicami nastolatków (część 2). - Sonya Hinton
 7. Budowanie więzi o walorze psychokorekcyjnym w grupie młodzieżowej – praktyka, rola prowadzącego - Malgorzata Godzińska-Woźnik, Urszula Stajak
 8. Bliżej siebie – dalej od narkotyków - Tomasz Zakrzewski
 9. Przecinając więzy – wychodzenie z uzależnienia - Krzysztof Czekaj
 10. Kobiety i mężczyźni. Nieporozumienia w komunikowaniu więzi, bliskości i wsparcia - dr Urszula Hermanowicz
 11. Samotność, bycie w związku czy promiskuityzm – konieczność a możliwość wyboru - Wojciech Lach
 12. Kłopotliwa seksualność - Wiesław Sokoluk
 13. SMS (słucham – mówię – słucham): Rodzic, Dorosły, Dziecko w praktyce – czyli skuteczne komunikowanie się i rozumienie jako podstawa dobrego związku i zapobieganiu dysfunkcji w rodzinie - Grażyna Czubińska
 14. Kto porozmawia ze mną o seksie? Rodzic czy nauczyciel... - Bożena Brzezińska
 15. O inicjacji seksualnej. Co spędza sen z powiek rodzicom? - Joanna Dec
 16. Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem HIV - Elżbieta Ciastoń‑Przecławska, Marta Barańska

Warsztaty nr 1
Seminarium: Problematyka więzi a rozwój psychiczny dzieci i młodzieży
Prowadzący: dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

W warsztatach na temat wpływu więzi psychicznej na rozwój dzieci i młodzieży zajmiemy się definicjami więzi prawidłowej i zaburzonej na bazie doświadczeń klinicznych i obserwacji. Prześledzimy czynniki etiologiczne zakłócające rozwój prawidłowej więzi psychicznej z dzieckiem zarówno w aspekcie intrapsychicznym jak i społecznym. Omówimy dokładnie szereg konsekwencji zaburzonej więzi psychicznej dla funkcjonowania dziecka w zakresie wielu struktur osobowości. W warsztatach nie zabraknie miejsca na prezentacje istotnych teorii w tym zakresie wielu myślicieli, głównie z zakresu psychoanalizy.
Osoby uczestniczące zachęcane będą do dzielenia się własnymi doświadczeniami, spostrzeżeniami. Spróbujemy wspólnie wypracować mapę oddziaływań profilaktycznych bądź to zabezpieczających przed wystąpieniem zaburzeń więzi, bądź też minimalizujących jej skutki dla młodego człowieka.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 2
Seminarium: ABC czynników wpływających na zdrowie i zdrowienie – wnioski dla praktyki szkolnej. Wpływ więzi, grupy rówieśniczej oraz przekazu międzypokoleniowego na zdrowie
Prowadzący: Wioleta Baraniak – ROM-E Metis w Katowicach

Od czasu, kiedy Robert Ader stworzył pojęcie neuropsychoimmunologii – to, co dla wielu zrozumiałe było w sposób intuicyjny, zyskało podbudowę i wyjaśnienie naukowe. Psychoneuroloimmunolgia bowiem zajmuje się badaniem związków pomiędzy umysłem mózgiem, emocjami i układem odpornościowym. Nie wątpimy przecież, że jakość relacji międzyludzkich wpływa na nasze samopoczucie, ale nie dowierzamy czasami, że może mieć także wpływ na nasze zdrowie i to wpływ wieloletni. Nie podważamy, że sposób interpretowania świata, wpływa na nasze czarnowidztwo lub na spostrzeganie świata w sposób bardziej optymistyczny, ale czy to, co dzieje się w naszym umyśle może mieć wpływ na nasze ciało? A zwyczaje rodzinne, rodzinne przekazy, o których w tak różny sposób myślimy?
Ilość kontaktów z innymi ludźmi w ciągu dnia? Nasze przekonania religijne? Jaki wpływ mają te czynniki na nasze zdrowie?
Zainteresowanych tymi zagadnieniami zapraszam na warsztaty, które z jednej strony będą prezentacją podstawowych informacji na temat ww. czynników, jak i okazją do refleksji, jaką rolę odgrywają one w naszym osobistym życiu.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21 

 

Warsztaty nr 3
Konflikt pokoleń – istotny element okresu dojrzewania i dorastania
Prowadzący: Tamara Czerwińska-Szulc – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Słupsk

Konflikt pokoleń dotyczy niemal każdego dwukrotnie – wtedy, gdy jest dzieckiem i wówczas, gdy jest rodzicem. W każdej z tych sytuacji inne jest jego podłoże. Konflikt pokoleń jest istotnym determinantem fazy dojrzewania. Jego przebieg, siła i natężenie jest uzależnione od wpływów rodzicielskich, postępowania wobec dziecka, komunikowania się z nim, budowania więzi z dzieckiem we wcześniejszych fazach jego rozwoju.
Warsztaty mają na celu prześledzenie poszczególnych faz rozwojowych, a na ich tle ukazanie wagi zaspokajania potrzeb emocjonalnych i społecznych dziecka, analizę postaw rodzicielskich i ich wpływu na kształtowanie się obrazu własnego JA dziecka. Te elementy będą podstawą tego, jaką formę przyjmie konflikt pokoleń – czy będzie to naturalne przejście z dzieciństwa do dorosłości przy wspierającym, przyjacielskim rodzicu, czy też drastyczny rozłam między dzieckiem i rodzicami okupiony napięciami i kryzysami.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 4
Jak pracować z rodzicami?
Prowadzący: Monika Szymańska – Ośrodek Psychoterapii i Psychoseksuologii, Warszawa

Warsztaty umożliwiają uczestniczkom i uczestnikom poznanie metod pracy z rodzicami pomocnych przy budowaniu i rozwijaniu poczucia wartości ich dzieci. Zachęcają do spotkania się dorosłych – nauczycieli i rodziców – w ważnej sprawie, jaką jest kontakt i dialog z młodymi ludźmi. Stwarzają możliwości wymiany doświadczeń i twórczego radzenia sobie w relacjach z rodzicami.
Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 5
Szkoła dla rodziców
Prowadzący: Joanna Sakowska – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – program wspierania nauczycieli i rodziców w ich kompetencjach wychowawczych. Poprzez sieć przeszkolonych liderów i realizatorów zajęcia prowadzone są w całej Polsce. Forma zajęć – warsztaty 40-godzinne prowadzone w grupach 12 - 15 osobowych.
Plan zajęć: 1. Więź z rodzicami a profilaktyka zachowań ryzykownych. 2. Dialog podstawą wychowania – Szkoła jako nauka dialogu. 3. Wybrane moduły tematyczne (w formie warsztatów): udzielanie wsparcia, dialogowe stawianie granic, wychowanie do samodyscypliny, budowanie relacji pomiędzy dziećmi, mechanizm funkcjonowania w rolach, niebezpieczeństwo porównań i rywalizacji.
Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 6 (warsztaty będą tłumaczone konsekutywnie)
Część 1. Pierwszy dzień w nowej szkole mojego dziecka – praca z rodzicami
Prowadzący: Sonya Hinton – Parenting Education & Support Forum, Londyn

Warsztaty będą prezentacją różnych sposobów pomagania rodzicom i dzieciom w sytuacjach rozpoczęcia przez dziecko nauki oraz przejścia dziecka do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Zakładamy, że rodzice są pierwszymi nauczycielami dla swoich dzieci. Zaprezentowane zostaną materiały opracowane w celu profesjonalnego wspierania rodziców i dzieci w opisywanych sytuacjach przez nauczyciela.

Część 2. Praca z rodzicami nastolatków
Prowadzący: Debbie Cowley – Parenting Education & Support Forum, Londyn

Warsztaty będą poświęcone identyfikacji problemów najczęściej zgłaszanych przez rodziców oraz kształtowaniu praktycznych umiejętności pomocnych w pracy z rodzicami nastolatków.
Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 7
Budowanie więzi o walorze psychokorekcyjnym w grupie młodzieżowej – praktyka, rola prowadzącego
Prowadzący: Malgorzata Godzińska-Woźnik – Fundacja Praesterno, Oddział Krakowski, Urszula Stajak – Fundacja Praesterno, Oddział Lubelski

Nośnikiem zmiany w programie Młodzieżowych Grup Psychokorekcyjnych prowadzonym w naszych Ośrodkach jest więź z prowadzącym i wieź między uczestnikami. To ona umożliwia transmisję takich wartości jak: uczciwość i rzetelność w bliskich relacjach z innymi ludźmi, otwartość. Pozwala niejako "namówić" młodych ludzi do wzięcia pod uwagę reguł budowania bliskich związków i eksperymentowania z nowymi zachowaniami w kontaktach z innymi ludźmi. Wspólnym, rzeczywistym kłopotem młodzieży z grupy podwyższonego ryzyka wejścia na drogę marginalizacji (w tym w uzależnienia), jest nieumiejętność budowania bliskich relacji z innymi ludźmi, kierowanie się wartościami i przekazami uniemożliwiającymi zbudowanie tych relacji. Samotni, napięci w kontaktach społecznych, korzystają z używek by znaleźć choćby namiastkę bliskich relacji. Zadaniem prowadzącego grupę jest zbudowanie rzeczywistej więzi (wejście w rzetelny kontakt) pomiędzy sobą a wszystkimi uczestnikami oraz pomoc uczestnikom w stworzeniu grupy kierującej się powyższymi wartościami. Żeby właściwie zrealizować to zadanie prowadzący musi sam posiadać określone umiejętności interpersonalne oraz potrafić tak pokierować procesem grupowym, aby stworzyć więzi, o które chodzi, blokując jednocześnie działania niepożądane ("podziemie", zachowania przemocowe w tym delegowanie kozła ofiarnego, usztywnienie ról grupowych, banalizacja i spłycenie relacji). Umiejętności interpersonalne prowadzącego oraz kierowanie procesem grupowym to główne wątki, które chcemy poruszyć w ramach naszego warsztatu.
Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 8
Bliżej siebie – dalej od narkotyków
Prowadzący: Tomasz Zakrzewski – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 9
Przecinając więzy – wychodzenie z uzależnienia. Wybrane elementy pracy terapeutycznej z rodzicami osób uzależnionych.
Prowadzący: Krzysztof Czekaj – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Lecznictwa Odwykowego Szansa, Pławniowice

Przegląd teorii i definicji współuzależnienia oraz ich konfrontacja z własnymi doświadczeniami uczestników – wykład i burza mózgów. 2. Technologia pracy terapeutycznej ze współuzależnionymi: cele pacy terapeutycznej, diagnoza, pierwszy kontakt – ćwiczenia w parach. 3. Podstawowe techniki pracy ze współuzależnionymi: mikroedukacja, wsparcie, psychologiczne, konfrontacja, trening nowych umiejętności. 4. Indywidualna paca z rodziną – ćwiczenie w parach, uczestnicy ćwiczą przeprowadzenie wybranego fragmentu pracy indywidualnej z rodziną. 5. Mikroedukacja – uczestnicy w parach układają krótkie wykłady dla rodzin, a następnie prezentują ja na forum grupy. 6. Praca z rodziną leczącego się pacjenta na przykładzie programu NZOZ Szansa – wykład i prezentacja.
Techniki pracy warsztatowej: odgrywanie scenek z zamianą ról, prezentacje na forum grupy, ćwiczenie wybranych technik terapeutycznych.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

 

Warsztaty nr 10
Kobiety i mężczyźni. Nieporozumienia w komunikowaniu więzi, bliskości i wsparcia
Prowadzący: dr Urszula Hermanowicz – Warszawa

Więź emocjonalna, bliskość oraz psychologiczne wsparcie stanowią istotne cechy konstytutywne trwałego związku a zarazem dość uniwersalne składniki oczekiwań osób w taki związek wchodzących. Na ogół ludzie sądzą, że siła uczuć gwarantuje osiągnięcie przez parę porozumienia w tych wymiarach związku. W rzeczywistości odmienność potrzeb i stylów komunikacyjnych kobiet i mężczyzn sprawia, że właśnie w tych obszarach łatwo może dojść do frustrujących partnerów nieporozumień i konfliktów.
Znajomość mechanizmów powstawania takich nieporozumień może zmniejszyć częstotliwość ich występowania i siłę negatywnych konsekwencji. Niniejsze warsztaty służą uzyskaniu przez uczestników podstaw wiedzy na ten temat.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21 

 

Warsztaty nr 11
Samotność, bycie w związku czy promiskuityzm – konieczność a możliwość wyboru
Prowadzący: Wojciech Lach – Stowarzyszenie INTEGRA, Słupsk

Warsztaty dotyczą problemu stylu życia i zmian zachodzących we współczesnych związkach. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy warto żyć w formalnym związku, jakie są plusy i minusy innego sposobu na życie? Jeśli już związek – to jaki? Jak radzić sobie z kryzysami, jak dbać o trwałość związku? Temat rzeka, ale absolutnie wart podjęcia – nawet, jeśli niektóre problemy będą tylko sygnalizowane.
Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 12
Kłopotliwa seksualność
Prowadzący: Wiesław Sokoluk – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa

Warsztaty przeznaczone są dla osób zajmujących się dziećmi, młodzieżą i dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie (i nie tylko).
W programie: analiza różnic pomiędzy seksualnością osób niepełnosprawnych intelektualnie a osób tzw. normalnych; typowe źródła mitów i obiegowych poglądów na temat seksualności osób niepełnosprawnych – specyfika realizacji przez nie potrzeb seksualnych, ryzyko seksuologiczne osób niepełnosprawnych, przegląd standardowych i indywidualnych rozwiązań bezpiecznej realizacji potrzeb seksualnych, trudne sytuacje zgłaszane przez uczestników – propozycje rozwiązań.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21 

 

Warsztaty nr 13
SMS (słucham – mówię – słucham): Rodzic, Dorosły, Dziecko w praktyce – czyli skuteczne komunikowanie się i rozumienie jako podstawa dobrego związku i zapobieganiu dysfunkcji w rodzinie
Prowadzący: Grażyna Czubińska – Stowarzyszenie INTEGRA, Słupsk

Warsztaty rozwijają umiejętności skutecznego komunikowania się, oparte na analizie transakcyjnej. Rozumiejąc innych i przekonując do własnych racji, zwiększamy szansę na budowanie dobrych, długotrwałe związków z bliskimi.
Rodzic, Dorosły, Dziecko w praktyce - to zajęcia, podczas których zaprezentowany zostanie specyficzny model rozumienia stosunków międzyludzkich obserwowanych w grupie, rodzinie, pracy itp., pochodzący z koncepcji psychologicznej zwanej Analizą Transakcyjną. Celem zajęć jest poszerzenie możliwości efektywnego reagowania w trudnych sytuacjach życiowych, zawodowych, a także ukazanie możliwości innego niż dotychczas rozumienia relacji pomiędzy ludźmi w pracy, domu, towarzystwie. By zwiększyć świadomość tego, co "się dzieje" między ludźmi i poszerzyć wachlarz zachowań w kontakcie z drugim człowiekiem. Czy nasze podstawowe tendencje do wartościowania siebie i innych mają wpływ na relacje z drugim człowiekiem?
Poznanie tej koncepcji oraz jej narzędzi diagnozy i konstruowania zmiany, daje możliwość rozpoznawania form przepływu informacji, dominującego stylu w relacji, systemów motywacyjnych, nieświadomego scenariusza, zakłóceń komunikowania się w postaci gier psychologicznych czy występujących transakcji ukrytych. Traktuje gry jako nieświadome, utrwalone wzorce relacji międzyludzkich, które zużywają olbrzymie ilości energii psychicznej ludzi w zamian dając jedynie nieprzyjemne odczucia i poczucie porażki, bezsilności, a czasami bywa – agresji.
Celem zajęć jest przenoszenie wiedzy teoretycznej na grunt praktyki codziennej, uczestnicy mają możliwość bezpośredniego odniesienia poznawanych narzędzi do swoich sytuacji z pracy wychowawczą.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 14
Kto porozmawia ze mną o seksie? Rodzic czy nauczyciel...
Prowadzący: Bożena Brzezińska – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

W dobie dyskusji, kto ma wziąć odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia, czy rodzina czy szkoła, polecam warsztat dla nauczycieli (jak również rodziców, bo przecież tę podwójną rolę pełnimy) na temat budowania więzi z dzieckiem.
Więź tę tworzymy poprzez prowadzenie dziecka przez różne problemy. Jednym z ważniejszych to edukacja seksualna. Tutaj budujemy uczuciowe i emocjonalne więzi oparte na zaufaniu, tolerancji i zrozumieniu. Zatem rozmowom intymnym z własnym dzieckiem, jak również z młodzieżą w szkole będzie poświęcony warsztat.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 15
O inicjacji seksualnej. Co spędza sen z powiek rodzicom?
Prowadzący: Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

Obniżający się wiek inicjacji seksualnej, wzrost zakażeń HIV i innych chorób przenoszonych drogą płciową (STD), łatwiejszy dostęp i obniżający się wiek inicjacji alkoholowej i narkotykowej, przypadki dziewcząt i chłopców świadczących usługi seksualne to niepokojące zjawiska w obyczajowości młodzieży. Uzasadniają one potrzebę podjęcia dynamicznych działań prewencyjnych.
Wiele oczekuje się od wychowawców i nauczycieli, którzy niejednokrotnie sami nie mają odpowiedniego zasobu wiedzy dotyczącej wyżej omawianych zjawisk.
Warsztaty mają na celu uświadomienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom ich własnych postaw i poglądów na temat seksualności nastolatków. Mają także na celu przekazanie informacji dotyczących inicjacji seksualnej młodzieży, zagrożeń wynikających z wczesnego podjęcia współżycia oraz trening umiejętności komunikacyjnych w tym obszarze.

Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

 

Warsztaty nr 16
Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem HIV
Prowadzący: Elżbieta Ciastoń-Przecławska – Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawa, Marta Barańska – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Plan zajęć: Przywitanie, integracja grupy; Omówienie celów warsztatu wraz z oczekiwaniami uczestników; Rozpoznanie sytuacji emocjonalnej dziecka: Dziecko zakażone przysposobione przez zdrowych rodziców, Dziecko i matka zakażone, ojciec niezakażony, Dziecko zdrowe – rodzic/rodzice zakażeni; Problem ujawniania diagnozy o zakażeniu dziecka; Problem ujawniania diagnozy o zakażeniu dziecka w szkole/przedszkolu; Wskazówki praktyczne – jak wspierać dziecko w omawianych sytuacjach; Podsumowanie i ewaluacja. Zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi z elementami wykładowymi.
Miejsce warsztatów: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7 

Opublikowano 18 lipca 2006
Zmieniono 23 sierpnia 2006
Zarchiwizowano 22 września 2006
Wróć