Więzi – więzy. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy. Edukacja i profilaktyka

VII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Szanowna Pani, Szanowny Panie

Po sześciu latach koncentrowania się na problematyce szeroko rozumianej profilaktyki HIV/AIDS oraz zdrowia prokreacyjnego młodzieży zapraszamy Państwa do udziału w naszym nowym projekcie – konferencji Więzi – więzy. Edukacja i profilaktyka.

Wiodącymi tematami tegorocznej edycji będą po pierwsze konceptualizacja pojęcia relacji i więzi w kontekście profilaktyki i edukacji i po drugie doskonalenie umiejętności uczestników w zakresie pracy z rodzicami (indywidualnie i grupowo) z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Chcemy skoncentrować się na problemach związanych z wychowaniem i wychowywaniem. W zamierzeniach pragniemy zwrócić uwagę uczestników na duże ograniczenia możliwości wychowywania przez szkołę, do których aspiruje polski system edukacji.

Wśród najnowszych koncepcji naukowych, które stanowią podbudowę tworzonych programów profilaktycznych zwraca uwagę przypisywanie coraz większego znaczenia rodziców i wczesnej relacji z rodzicami dla zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży. To właśnie rodzice stają się powoli głównymi adresatami tych programów i to na rodzicach i ich umiejętnościach wychowawczych koncentrują się obecnie główne oddziaływania psychoedukacyjne.

O ile u zwierząt zachowania rodziców i potomstwa w znacznym stopniu zależą od instynktu, to u człowieka odgrywa on rolę marginalną, podczas gdy uczenie się – fundamentalną. Człowiek rodzi się jako istota bezradna i całkowicie zależna od matki i innych opiekunów. Rodzice i dzieci wiążą się dwustronnie silnymi unikalnymi więzami emocjonalnymi.

Większość badań rozwojowych pokazuje, że istota ludzka jest od urodzenia nastawiona na interakcję społeczną. Rozwój człowieka począwszy od narodzin odbywa się w relacjach.
Pierwszą i fundamentalną relacją jest dla dziecka jego związek z rodzicami.
Te pierwsze relacje, jakie nawiązuje dziecko (zwłaszcza z matką) są pod wieloma względami szczególnie istotne. Z jednej strony są one o wiele ważniejsze dla dobra jednostki niż jakiekolwiek późniejsze związki, gdyż zapewniają ochronę, miłość i bezpieczeństwo, które rzutują na wszystkie funkcje fizyczne i psychiczne dziecka.
Z drugiej strony jest to na ogół związek długotrwały, który będzie odgrywał najistotniejszą rolę przez całe dzieciństwo i będzie źródłem wsparcia w okresie dorastania, a nawet później. Ponadto wielu badaczy traktuje go jako prototyp wszystkich późniejszych bliskich związków, jakie tworzy jednostka, nawet w życiu dorosłym.

Celem konferencji jest dostarczenie uczestnikom wiarygodnej i aktualnej wiedzy na temat sprawdzonych metod pracy z uczniami i rodzicami w obszarze psychoedukacji i profilaktyki.

Liczymy na Państwa udział

Organizatorzy

Opublikowano 18 lipca 2006
Zmieniono 24 lipca 2006
Zarchiwizowano 22 września 2006
Wróć