Więzi – więzy. Edukacja i profilaktykaWięzi – więzy. Edukacja i profilaktyka

VII konferencja | O konferencji | Termin i miejsce | Program konferencji
Opis warsztatów | Warunki uczestnictwa/zgłoszenie | Kontakt
 

Program konferencji

Część wykładowa – 21 września 2006 r. (czwartek)

Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego – Śląski Urząd Wojewódzki; Katowice, ul. Jagiellońska 25

9.30 – 10.00 Inauguracja konferencji

 • Uroczyste rozpoczęcie konferencji
 • Wykład inauguracyjny: Podstawy i kierunki pozytywnej profilaktyki
  dr Krzysztof Ostaszewski – Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

10.00 – 11.30 Sesja wykładowa: Psychoedukacja i profilaktyka

 • Profilaktyka w szkole: jak jest naprawdę?
  Grażyna Skirmuntt – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Zabrze
 • Kampanie społeczne w Polsce
  Anna Marzec-Bogusławska – Krajowe Centrum ds. AIDS, Warszawa
 • ABC czy CNN albo czy Polska leży w Afryce?
  dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska – Akademia Medyczna, Białystok
 • Praca z rodzicami. Czy to profilaktyka
  Debbie Cowley – Parenting Education & Support Forum, Londyn, Wielka Brytania

11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.15 Sesja wykładowa: Więzi – więzy. Aspekty teoretyczne

 • Więzi – więzy. Aspekty rozwojowe: koncepcja przywiązania
  Magdalena Stawicka – Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zakłócenia więzi w relacji matka-dziecko w ujęciu psychodynamicznym
  dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
 • JP2 czy mp3? Młodzież, miłość, popkultura
  dr Waldemar Kuligowski – Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Seks jako substytut więzi
  Wiesław Sokoluk – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa

13.15 – 13.30 Przerwa

13.30 – 15.00 Sesja wykładowa: Więzi – więzy. Aspekty praktyczne

 • Użyteczność koncepcji przywiązania w edukacji i profilaktyce
  Sonya Hinton – Parenting Education & Support Forum, Londyn, Wielka Brytania
 • Współczesny Kościół: kształtowanie więzi, propozycje pracy z młodzieżą
  ks. Andrzej Cuber – Parafia Opatrzności Bożej w Katowicach
 • Program edukacyjny: Zadbaj o mnie
  Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski
 • Więzi rówieśnicze a zmiana psychokorekcyjna w Programie przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej
  Tomasz Kowalewicz – Fundacja Praesterno, Warszawa

15.00 Zakończenie części wykładowej


Część seminaryjno-warsztatowa – 22 września 2006 r. (piątek)

Czas trwania: 10.00 – 15.00
(do wyboru jeden z poniższych warsztatów)

 

Miejsce: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

Warsztaty nr 2
Seminarium: ABC czynników wpływających na zdrowie i zdrowienie – wnioski dla praktyki szkolnej. Wpływ więzi, grupy rówieśniczej oraz przekazu międzypokoleniowego na zdrowie
Prowadzący: Wioleta Baraniak – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Warsztaty nr 10
Kobiety i mężczyźni. Nieporozumienia w komunikowaniu więzi, bliskości i wsparcia
Prowadzący: dr Urszula Hermanowicz – Warszawa

Warsztaty nr 12
Kłopotliwa seksualność
Prowadzący: Wiesław Sokoluk – Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, Warszawa

 

Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

Warsztaty nr 1
Seminarium: Problematyka więzi a rozwój psychiczny dzieci i młodzieży
Prowadzący: dr Marek Jasiński – Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Warsztaty nr 3
Konflikt pokoleń – istotny element okresu dojrzewania i dorastania
Prowadzący: Tamara Czerwińska-Szulc – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Słupsk

Warsztaty nr 4
Jak pracować z rodzicami?
Prowadzący: Monika Szymańska – Ośrodek Psychoterapii i Psychoseksuologii, Warszawa

Warsztaty nr 5
Szkoła dla rodziców
Prowadzący: Joanna Sakowska – Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa

Warsztaty nr 6 (warsztaty będą tłumaczone konsekutywnie)
Część 1. Pierwszy dzień w nowej szkole mojego dziecka – praca z rodzicami
Prowadzący: Sonya Hinton – Parenting Education & Support Forum, Londyn.
Część 2. Praca z rodzicami nastolatków
Prowadzący: Jean Jackson – Parenting Education & Support Forum, Londyn

Warsztaty nr 7
Budowanie więzi o walorze psychokorekcyjnym w grupie młodzieżowej – praktyka, rola prowadzącego
Prowadzący: Malgorzata Godzińska-Woźnik – Fundacja Praesterno, Oddział Krakowski, Urszula Stajak – Fundacja Praesterno, Oddział Lubelski

Warsztaty nr 8
Bliżej siebie – dalej od narkotyków
Prowadzący: Tomasz Zakrzewski – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa

Warsztaty nr 9
Przecinając więzy – wychodzenie z uzależnienia
Prowadzący: Krzysztof Czekaj – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zakład Lecznictwa Odwykowego Szansa, Pławniowice

Warsztaty nr 11
Samotność, bycie w związku czy promiskuityzm – konieczność a możliwość wyboru
Prowadzący: Wojciech Lach – Stowarzyszenie INTEGRA, Słupsk

Warsztaty nr 13
SMS (słucham – mówię – słucham): Rodzic, Dorosły, Dziecko w praktyce – czyli skuteczne komunikowanie się i rozumienie jako podstawa dobrego związku i zapobieganiu dysfunkcji w rodzinie
Prowadzący: Grażyna Czubińska – Stowarzyszenie INTEGRA, Słupsk

Warsztaty nr 14
Kto porozmawia ze mną o seksie? Rodzic czy nauczyciel...
Prowadzący: Bożena Brzezińska – Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny, Opole

Warsztaty nr 15
O inicjacji seksualnej. Co spędza sen z powiek rodzicom?
Prowadzący: Joanna Dec – Zakład Poradnictwa Młodzieżowego i Edukacji Seksualnej, Uniwersytet Zielonogórski

Warsztaty nr 16
Sytuacja psychologiczna dziecka w rodzinie z problemem HIV
Prowadzący: Elżbieta Ciastoń-Przecławska – Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, Warszawa, Marta Barańska – Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Opublikowano 18 lipca 2006
Zmieniono 24 lipca 2006
Zarchiwizowano 22 września 2006
Wróć