Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000744

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1632) wchodzi w życie 1.09.2017 r.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001632

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 117 ust. 5

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zmieniono 1 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy(Dz. U. z 2017 r. poz. 1562)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001562

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 36 ust. 16

Dotyczy: kwalifikacyjny kurs zawodowy, obowiązek nauki, obowiązek szkolny

Zmieniono 23 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001144

Dotyczy: badania lekarskie, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, zdrowie

Zmieniono 19 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (Dz. U. z 2012 r., poz. 857)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000857

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 16 ust. 6c

Dotyczy: kwalifikacyjny kurs zawodowy, obowiązek nauki, obowiązek szkolny

Zmieniono 22 kwietnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r., poz. 184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 2a

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000186

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000622

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 68a ust. 5

Dotyczy: kształcenie ustawiczne, kwalifikacyjny kurs zawodowy

Zmieniono 18 października 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna