Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 ze zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000860

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2018 r. poz. 744)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000744

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art 47 ust. 1 pkt 2

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 28 maja 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2356)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002356

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie zawodowe

Zmieniono 11 stycznia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000622

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002356

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 46 ust. 1

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie zawodowe

Zmieniono 23 grudnia 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 r., poz. 184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000184

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 22 ust. 2 pkt. 2a

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie ustawiczne, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, podstawa programowa

Zmieniono 24 marca 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002094

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 24 ust. 1

Dotyczy: klasyfikacja zawodów, kształcenie zawodowe

Zmieniono 24 marca 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna