Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970960593

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001184

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1144, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001144

Dotyczy: badania lekarskie, kształcenie zawodowe, kwalifikacyjny kurs zawodowy, zdrowie

Zmieniono 19 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960690332

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160002067

Wydano na podstawie: art. 179 par. 4 i art. 229 par 8 Kodeksu pracy

Dotyczy: badania lekarskie, budżet, kodeks pracy, prawo pracy

Zmieniono 5 stycznia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna