"Każdy człowiek posiada zasoby, które może wykorzystać, by pokonywać trudności"
Milton Erickson (1901-1980)

 

Kampania Tropiciele zasobów, czyli poznajemy naszych uczniów powstała w celu wszechstronnego zadbania o dobrostan dzieci poprzez rozwijanie ich różnorodnych nieodkrytych potencjałów.

Świat, w którym żyjemy my i nasze dzieci, stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Jednym z niezbędnych elementów, aby im sprostać, jest rozwijanie własnego potencjału. Dzieci mają ogrom możliwości. Dzieciństwo to jeden z najlepszych momentów na uczenie się nowych rzeczy, na budowanie potencjału na przyszłość. Każde dziecko jest inne, jedyne w swoim rodzaju. Posiada zasoby, które często są mało widoczne. Nie każde zdaje sobie sprawę z ich posiadania i dlatego z nich nie korzysta. Jednym z naszych zadań jako dorosłych jest ich odkrywanie i rozwijanie. Szczególne miejsce obok rodziców zajmują tutaj nauczyciele. To, co mogą przeoczyć ci pierwsi, mogą "wytropić" ci drudzy, czyli nauczyciele. Musimy nauczyć się doceniać każdy zasób dziecka.

Na konferencji, która rozpocznie naszą kampanię, a także podczas licznych warsztatów będziemy się zastanawiać:

 • czym są zasoby i potencjały naszych uczniów?
 • jak je rozpoznawać i wspierać?
 • jakie znaczenie ma docenianie różnorodnych osiągnięć dzieci?

W bieżącym roku szkolnym przyjrzymy się szczególnie najmłodszym, czyli przedszkolakom i uczniom klas I-III. Działania, jakie podejmujemy, będą miały na celu wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności w rozpoznawaniu i wzmacnianiu różnego rodzaju mocnych stron i zasobów dziecka.

W przyszłym roku szkolnym (2023/24) będziemy wspierać nauczycieli w pracy z uczniami klas IV-VIII.

 

Kampanię rozpoczynamy konferencją online

Tropiciele zasobów, czyli poznajemy naszych
przedszkolaków i młodszych uczniów

25 października 2022 r. w godz. 15:00 – 17:30
(platforma Zoom)

 

Prelegenci będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób my dorośli możemy budować kapitał emocjonalny dzieci, jak dać im szansę na nabycie nowych umiejętności poprzez korzystanie z własnych zasobów.

Nastawienie na rozwój, lekcje na przyszłość – Krystyna Dąbek, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

GPS współczesnej edukacji – TRP z wykorzystaniem STEAM najbardziej skuteczną strategią uczenia (się) obecnego pokolenia uczniów – Teresa Kosiarek

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 6 z 70.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Informacje o prowadzących:

Krystyna Dąbek wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, obecnie nauczyciel konsultant, wykładowca uczelni wyższych, propagator innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji matematycznej młodszych dzieci, autorka wielu artykułów dotyczących nauczania matematyki młodszych dzieci (Życie Szkoły, Modelowe Nauczanie) oraz publikacji zwartych ("Matematyka dla dzieci. Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej", "Zanim wejdziesz do klasy i zaczniesz zajęcia. Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej"), współautorka i autorka programów nauczania do klas I-III.

Teresa Kosiarek – nauczyciel, pedagog, socjolog, edukator dramy, specjalista w zakresie terapii rodzin, rozwiązywania konfliktów oraz terapii pedagogicznej. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w W-wie(2000-2007 Psychopedagogika Kreatywności). Nauczyciel konsultant oraz redaktorka naczelna czasopisma "Trendy" w CODN/ORE (do 2011r). Założycielka i wieloletni prezes Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności realizującej największy na świecie program edukacyjny dla dzieci i młodzieży Destination Imagination (Światowa Olimpiada Kreatywności). Autorka i współautorka wielu publikacji, kursów e-learningowych, szkoleń i konferencji w zakresie twórczego rozwiązywania problemów. Założycielka i dyrektorka Akademii Twórczego Nauczyciela (ODN).

 


 

Warsztaty

październik 2022 – czerwiec 2023 – stacjonarnie w ROM-E "Metis" w Katowicach

 • Każdy może zostać wynalazcą-czyli jak rozwijać kreatywność u dzieci
  Ewa Kustwan-Mróz, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  27 października 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka w młodszym wieku szkolnym
  Gabriela Niemiec, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  16 listopada 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Język obcy wcale nie obcy – jak zadbać o potencjał językowy dziecka
  Joanna Szeligowska, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  12 grudnia 2022 r. w godz. 15:00 – 17:00
 • Kamishibai jako inspiracja do tworzenia opowieści
  Gabriela Niemiec, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  31 stycznia 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Twoja trudność, mój problem, czyli matematyka może być fajna
  Krystyna Dąbek, nauczyciel-konsultant Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  7 listopada 2023 r. w godz.15:00 – 18:00
 • I ty możesz zostać artystą – warsztaty plastyczne
  Iwona Bogatko, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  3 lutego 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Dziecięce marzenia o przyszłości – jak wspierać, do czego wykorzystać?
  Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  1 lutego 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Profilaktyka dobrostanu psychicznego u dzieci
  Mirosława Bochner, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  6 marca 2023 r. w godz.15:00 – 18:00
 • Samodzielne dziecko – zaradny dorosły. Jak uczyć małe dziecko samodzielności?
  Gabriela Niemiec, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  14 marca 2023 r. r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Co to? Dlaczego? Jak? Czyli o roli ciekawości w rozwoju dziecka
  Ewa Kustwan-Mróz, nauczyciel konsultant ROM-E "Metis" w Katowicach
  19 kwietnia 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
 • Przykłady dobrych praktyk – podsumowanie kampanii
  17 maja 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00
  13 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 – 18:00

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Gabriela Niemiec
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 14 września 2022
Zmieniono 27 września 2022
Wróć