"Każdy człowiek posiada zasoby, które może wykorzystać, by pokonywać trudności"
Milton Erickson (1901-1980)

 

Kampania Tropiciele zasobów, czyli poznajemy naszych uczniów powstała w celu wszechstronnego zadbania o dobrostan dzieci poprzez rozwijanie ich różnorodnych nieodkrytych potencjałów.

Świat, w którym żyjemy my i nasze dzieci, stawia przed nami coraz to nowe wyzwania. Jednym z niezbędnych elementów, aby im sprostać, jest rozwijanie własnego potencjału. Dzieci mają ogrom możliwości. Dzieciństwo to jeden z najlepszych momentów na uczenie się nowych rzeczy, na budowanie potencjału na przyszłość. Każde dziecko jest inne, jedyne w swoim rodzaju. Posiada zasoby, które często są mało widoczne. Nie każde zdaje sobie sprawę z ich posiadania i dlatego z nich nie korzysta. Jednym z naszych zadań jako dorosłych jest ich odkrywanie i rozwijanie. Szczególne miejsce obok rodziców zajmują tutaj nauczyciele. To, co mogą przeoczyć ci pierwsi, mogą "wytropić" ci drudzy, czyli nauczyciele. Musimy nauczyć się doceniać każdy zasób dziecka.

Na konferencji, która rozpocznie naszą kampanię, a także podczas licznych warsztatów będziemy się zastanawiać:

  • czym są zasoby i potencjały naszych uczniów?
  • jak je rozpoznawać i wspierać?
  • jakie znaczenie ma docenianie różnorodnych osiągnięć dzieci?

W bieżącym roku szkolnym przyjrzymy się szczególnie najmłodszym, czyli przedszkolakom i uczniom klas I-III. Działania, jakie podejmujemy, będą miały na celu wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności w rozpoznawaniu i wzmacnianiu różnego rodzaju mocnych stron i zasobów dziecka.

W przyszłym roku szkolnym (2023/24) będziemy wspierać nauczycieli w pracy z uczniami klas IV-VIII.

 


 

Warsztaty

październik 2022 – czerwiec 2023 – stacjonarnie w ROM-E "Metis" w Katowicach

 


 

Kampanię rozpoczynamy konferencją online

Tropiciele zasobów, czyli poznajemy naszych
przedszkolaków i młodszych uczniów

25 października 2022 r. w godz. 15:00 – 17:30
(platforma ClickMeeting)

 

Prelegenci będą zastanawiać się nad tym, w jaki sposób my dorośli możemy budować kapitał emocjonalny dzieci, jak dać im szansę na nabycie nowych umiejętności poprzez korzystanie z własnych zasobów.

Nastawienie na rozwój, lekcje na przyszłość – Krystyna Dąbek, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

GPS współczesnej edukacji – TRP z wykorzystaniem STEAM najbardziej skuteczną strategią uczenia (się) obecnego pokolenia uczniów – Teresa Kosiarek, Fundacja Destination Imagination

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Informacje o prowadzących:

Krystyna Dąbek wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, obecnie nauczyciel konsultant, wykładowca uczelni wyższych, propagator innowacyjnych rozwiązań metodycznych w zakresie edukacji matematycznej młodszych dzieci, autorka wielu artykułów dotyczących nauczania matematyki młodszych dzieci (Życie Szkoły, Modelowe Nauczanie) oraz publikacji zwartych ("Matematyka dla dzieci. Pomoc dla nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej", "Zanim wejdziesz do klasy i zaczniesz zajęcia. Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej"), współautorka i autorka programów nauczania do klas I-III.

Teresa Kosiarek – nauczyciel, pedagog, socjolog, edukator dramy, specjalista w zakresie terapii rodzin, rozwiązywania konfliktów oraz terapii pedagogicznej. Wykładowca Akademii Pedagogiki Specjalnej w W-wie(2000-2007 Psychopedagogika Kreatywności). Nauczyciel konsultant oraz redaktorka naczelna czasopisma "Trendy" w CODN/ORE (do 2011r). Założycielka i wieloletni prezes Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności realizującej największy na świecie program edukacyjny dla dzieci i młodzieży Destination Imagination (Światowa Olimpiada Kreatywności). Autorka i współautorka wielu publikacji, kursów e-learningowych, szkoleń i konferencji w zakresie twórczego rozwiązywania problemów. Założycielka i dyrektorka Akademii Twórczego Nauczyciela (ODN).

  

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Gabriela Niemiec
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 14 września 2022
Zmieniono 13 stycznia 2023
Wróć