W dniu 2 grudnia 2020 roku zainaugurowaliśmy kampanię społeczną na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Kampania została rozpoczęta konferencją Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co je buduje, wzmacnia i kształtuje.

Konferencja miała na celu przybliżenie problematyki kondycji zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w dobie bardzo dynamicznych zmian w edukacji, służbie zdrowia ( przede wszystkim psychiatrii dzieci i młodzieży) i zaakcentowanie działań Ministerstwa Zdrowia na rzecz psychiatrii środowiskowej.

Wiadomym jest, że psychiatria dzieci i młodzieży jest od wielu lat w sytuacji zapaści, co jeszcze pogorszyła sytuacja pandemii. W obecnym czasie młodzi pacjenci w kryzysie psychicznym muszą opuszczać szpitale psychiatryczne ponieważ nie ma miejsca dla chorych na COVID-19.
".. wypis do domu lub nieoczekiwana zmiana oddziału w trakcie terapii oznacza utratę dotychczasowych wyników terapeutycznych" jak pisze Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar... a Polska już teraz jest w niechlubnej czołówce europejskiej pod względem liczby skutecznych prób samobójczych u dzieci i młodzieży."

 

W odpowiedzi na zapotrzebowania środowiska oświatowego podjęliśmy na konferencji temat związany z reformą psychiatrii dzieci i młodzieży i zaprosiliśmy do wprowadzenia do reformy psychiatrii prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Pani profesor w wykładzie przybliżyła ogólne założenia psychiatrii środowiskowej i system referencyjności w psychiatrii dzieci i młodzieży. Deinstytuacjonalizacja, kompleksowe podejście do wsparcia całego systemu rodzinnego, przeniesienie opieki psychiatrycznej jak najbliżej środowiska rodzinnego – to podstawowe założenia reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

 

Kolejnym wykładem było wystąpienie pani Doroty Modrzyńskiej psycholog, specjalisty terapii uzależnienia i współuzależnienia, certyfikowanej psychoterapeutki psychoanalitycznej – członkini zwyczajnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizorki i psychoterapeutki PTPP . Wykład dotyczył specyficznej relacji z dzieckiem doświadczonym traumą w środowisku wychowawczym. Prelegentka podkreślała wartość relacji opiekuńczego i rozumiejącego dorosłego w relacji z dzieckiem po kryzysie. Dzieląc się cennym doświadczeniem terapeutycznym pokazała jak można skutecznie, krok po kroku pomagać w asymilacji traumatycznych wydarzeń, by te nie doprowadzały w przyszłości do podjęcia zachowań ryzykownych lub prób samobójczych.

 

Ostatni wykład poświęcony był odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Filary budujące, kształtujące, wzmacniające odporność psychiczną są podstawą budowania postawy zaradności i skuteczności życiowej. Stanowią bazę umiejętnego radzenia sobie z porażkami i trudnościami . Wykład poprowadzony został przez Mirosławę Bochner psychologa, nauczyciela konsultanta w Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, coacha ACC International Coach Federation, członka Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Zapraszamy Państwa do śledzenia na stronie internetowej działań w ramach kampanii "Pomimo... Bądź". Oprócz konferencji przewidujemy szereg szkoleń, materiały informacyjne dotyczące filarów zdrowia psychicznego oraz spoty promujące poszczególne filary.

Opublikowano 2 lutego 2021
Wróć