Zapraszamy Państwa serdecznie

na konferencję

"Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co je buduje, wzmacnia, kształtuje"

w dniu 2 grudnia 2020 r.

 

Konferencja jest inauguracją kampanii społecznej na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży "Pomimo... Bądź".

Kampania jest przedsięwzięciem pod honorowym patronatem:

Marszałka Województwa Śląskiego Pana Jakuba Chełstowskiego

 

Celami strategicznymi kampanii jest wspieranie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz budowanie i wzmacnianie ich poczucia wartości i zaradności życiowej. Powyższe cele traktujemy jako działania prewencyjne zaburzeń psychicznych, zaburzeń depresyjnych i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Program konferencji:

Godzina

Temat wystąpienia

13:30 – 14:00

Uroczyste otwarcie konferencji

Zapoznanie uczestników z założeniami kampanii

14:00 – 14:45

Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży

prof. dr. hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

14:45 – 15:45

Specyficzne trudności relacyjne w kontakcie z dzieckiem straumatyzowanym w pracy wychowawczej

Dorota Modrzyńska

15:45 – 16:00

Przerwa

16:00 – 16:45

Filary odporności psychicznej dzieci i młodzieży

Mirosława Bochner

16:45 – 17:00

Zakończenie konferencji

 

Miejsce: konferencja  online na platformie Clickmeeting

Prowadzenie: Mirosława Bochner

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

 

O prowadzących:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik – kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, pełnomocnik ministra zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Dorota Modrzyńska – mgr psychologii, specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny – członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, superwizor i psychoterapeuta szkoleniowy PTPP certyfikowany psychotraumatolog w zakresie prowadzenia terapii i szkoleń Polskiego Towarzystwa Psychotraumatologii.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Opublikowano 7 listopada 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć