Regionalne Forum Doradztwa Zawodowego, to impreza, która od 2017 roku cieszy się coraz większym powodzeniem wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. W czterech dotychczasowych edycjach wzięło udział w sumie prawie 4000 osób.

Cele:

 • poszerzenie oferty szkół i przedszkoli w zakresie doradztwa zawodowego,
 • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
 • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
 • prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów,
 • prezentacja oferty szkół branżowych i techników oraz współpracujących z nimi pracodawców,
 • ułatwienie dostępu do indywidualnych porad doradcy zawodowego.

Adresaci

W poszczególnych dniach forum adresatami są:

 • nauczyciele i doradcy zawodowi
 • uczniowie i rodzice uczniów

Tym razem zainspirowani wydarzeniami ostatnich miesięcy związanymi z epidemią, które wyrwały nas z rutyny i zmusiły do zmiany sposobu myślenia nie tylko o "tu i teraz", ale i o naszej przyszłości, również tej zawodowej, chcemy poruszyć zagadnienia związane z rozwijaniem kompetencji, które sprzyjają skutecznemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, konstruktywnemu reagowaniu na zmiany i przyjmowaniu przez młodych ludzi postawy proaktywnej.

 

W czasie dwudniowej bezpłatnej konferencji online w dniach 20-21 października 2020 zaplanowaliśmy następujące wykłady:

 • Dlaczego warto zachęcać młodzież do aktywności na rzecz środowiska lokalnego?
 • Sukces na rynku pracy – kompetencje społeczne i przedsiębiorcze (rezultaty wypracowane w projekcie Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEETs
 • Branżowe symulacje biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości
 • MOTYWACJA 3.0 czyli kij i marchewka odchodzą do lamusa
 • Postawy wobec zmian
 • Filary odporności psychicznej dzieci i młodzieży

 

W dniach 27-29 października oraz 18 listopada i 9 grudnia 2020 zaplanowaliśmy również cykl bezpłatnych warsztatów online dla doradców zawodowych.

W związku z tym, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jesteśmy w stanie zorganizować Forum w dotychczasowej formule, tj. z udziałem uczniów, wspólnie z naszymi partnerami, prowadzimy prace nad przygotowaniem bazy materiałów do wykorzystania przez Państwa w czasie zajęć z uczniami (w wersji stacjonarnej i online) oraz bazy informacji o dostępnych w naszym regionie warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez szkoły ponadpodstawowe w wersji stacjonarnej lub online.

20 – 21 października 2020 r.

KONFERENCJA
"Kompetentni w zmieniającym się świecie"

online na platformie Clickmeeting

27 – 29 października,
18 listopada i 19 grudnia 2020 r.

WARSZTATY

online na platformach Clickmeeting i Zoom

20 – 30 października 2020 r.

DYŻURY DORADCÓW ZAWODOWYCH

dla uczniów, rodziców, nauczycieli
w punktach konsultacyjnych w całym województwie oraz online

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 2 października 2020
Zmieniono 13 października 2020
Zarchiwizowano 19 grudnia 2020
Wróć