Dzień I - 20 października 2020 r.

14:30 – 14:45

Otwarcie konferencji

14:45 – 15:30

Dlaczego warto zachęcać młodzież do aktywności na rzecz środowiska lokalnego?

dr Patrycja Sompolska, koordynator współpracy ze społecznością lokalną, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

15:30 – 16:15

Sukces na rynku pracy – kompetencje społeczne i przedsiębiorcze -, rezultaty wypracowane w projekcie Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEET's – część I

Jolanta Buchta, Monika Łyżwińska, doradcy zawodowi, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

16:15 – 16:30

Przerwa

16:30 – 17:15

Sukces na rynku pracy – kompetencje społeczne i przedsiębiorcze, rezultaty wypracowane w projekcie Wstań z kanapy! Rozwój kompetencji społecznych oraz przedsiębiorczych dla NEET's część II

Jolanta Buchta, Monika Łyżwińska, doradcy zawodowi, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

17:15 – 17:45

Branżowe symulacje biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości

Krzysztof Ciurka, Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

17:45 – 18:00

Podsumowanie I dnia konferencji, sesja pytań i odpowiedzi

 

Dzień II - 21 października 2020 r.

14:30 – 14:45

Otwarcie konferencji

14:45 – 15:30

MOTYWACJA 3.0 czyli kij i marchewka odchodzą do lamusa

Michał Makowski, wykładowca  Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, przedsiębiorca

15:30 – 16:15

Postawy wobec zmian

dr Jolanta Bernais, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

16:15 – 16:35

Przerwa

16:35 – 17:35

Filary odporności psychicznej dzieci i młodzieży

Mirosława Bochner, nauczyciel konsultant, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

17:35 – 17:45

Prezentacja działań planowanych w ramach Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego w nowej formule na rok szkolny 2020/21

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Sebastian Koczy, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

17:45 – 18:00

Podsumowanie II dnia konferencji, sesja pytań i odpowiedzi

 

Zapisy osobno na I i II dzień:

Dzień I:

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dzień II:

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

 

O prowadzących:

dr Patrycja Sompolska – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, organizator społeczności lokalnej, trener I stopnia. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach na stanowisku ds. koordynacji współpracy ze społecznością lokalną. Zajmuje się koordynacją merytoryczną projektów, których celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa społeczności lokalnej i integrowanie środowiska lokalnego. Posiada doświadczenie w prowadzeniu animacji wolontariatu szkolnego oraz aktywizowaniu młodzieży do działań prospołecznych. Absolwentka licznych kursów z zakresu animowania środowiska lokalnego i wolontariatu.

Jolanta Buchta – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany trener, wieloletni praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor/ współautor publikacji/opracowań z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego.

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.

Krzysztof Ciurka – Koordynator Regionu województwo małopolskie oraz Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS; przedsiębiorca; autor publikacji z dziedziny reklamy; wykładowca z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, podstaw marketingu i ekonomii, nauczyciel podstaw przedsiębiorczości; pasjonat i entuzjasta praktycznego podejścia do nauki. Za swoją działalność wyróżniany przez Prezydenta Miasta Krakowa i Starostę Nowosądeckiego.

dr Michał Makowski – wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej. W przeszłości dyrektor marketingu i PR, odpowiedzialny za śledzenie losów absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu. Założyciel firmy TURQSOWA Makowski Bąk Sp.j. "Rozwój oparty na wiedzy". Trener, konsultant i mentor zarażający entuzjazmem i chęcią do działania, pobudzający do myślenia. Inspiruje do rozwoju i samodzielnych poszukiwań, pomaga lubić ludzi i lepiej żyć. Specjalizuje się w szkoleniach rozwojowych bazujących na SAMOPOZNANIU i AUTOMOTYWACJI. Fakt, że pracując na stanowiskach managerskich był osobiście odpowiedzialny za komunikację, budowanie PR firmy oraz rekrutację pracowników zwiększa jego wiarygodność i czyni jego warsztat pragmatycznym i skutecznym.

dr Jolanta Bernais – nauczyciel akademicki z doświadczeniem praktycznym. Ukończyła studia na kierunku organizacja i zarządzanie o specjalności ekonomika pracy na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Z pasją śledzi to wszystko, co dotyczy rynku pracy, zmian w procesie kształcenia, oczekiwań pracodawców i pracowników. Oswaja zmiany i uczy innych jak stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Opublikowano 2 października 2020
Zmieniono 12 października 2020
Zarchiwizowano 21 października 2020
Wróć