27 października 2020 r.

39K/W/1 – LearningApps i Genial.ly – narzędzia wspomagające pracę (nie tylko zdalną) doradcy zawodowego i nauczyciela

Anna Skrzydłowska, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie

 

28 października 2020 r.

39K/W/2 – Branżowe Symulacje Biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości – warsztaty praktyczne

Krzysztof Ciurka, Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

 

2 grudnia 2020 r.

39K/W/2/2 – Branżowe Symulacje Biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości – warsztaty praktyczne

Krzysztof Ciurka, Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

 

7 grudnia 2020 r.

39K/W/2/3 – Branżowe Symulacje Biznesowe jako nowoczesne narzędzie w rękach nauczyciela przyszłości – warsztaty praktyczne

Krzysztof Ciurka, Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS

 

29 października 2020 r.

39K/W/3 – Wykorzystanie Barometru Zawodów w doradztwie zawodowym

Monika Łyżwińska, Rafał Rojek, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

18 listopada 2020

39K/W/4 – Jak towarzyszyć i wspierać ucznia w wyborze kariery zawodowej?

Joanna Pieniążek, Joanna Wolnik i Wiesława Bocian-Misztal, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chorzowie

 

9 grudnia 2020 r.

39K/W/5 – Twoje i MOJEPORTFOLIO – platforma dla każdego (warsztaty)

Aleksandra Wojciechowska, Jan Kosmowski, Instytut Badań Edukacyjnych

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Sebastian Koczy
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 2 października 2020
Zmieniono 26 listopada 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć