AKME – interaktywny kwartalnik metodyczno-edukacyjny

Numer AKME, do którego lektury Państwa zapraszamy, próbuje tym razem odpowiedzieć na pytanie "Skąd się bierze silna potrzeba nauczania twórczości i kształtowania kreatywnych postaw wśród uczniów?".

Otóż w podstawie programowej, na każdym szczeblu nauczania, istnieje zapis o konieczności twórczego rozwiązywania problemów, który jest jednym z celów w rozwoju poznawczym dziecka. Zadaniem twórczego nauczyciela jest ułatwienie uczniowi osiągania twórczego stylu życia. Chodzi zatem nie tylko o wykształcenie specjalisty, ale umożliwienie wychowankowi doskonalenia swojej osobowości. Twórczy nauczyciel inspiruje uczniów stwarzając sytuacje nie do końca określone, czy zdefiniowane oraz stosuje ocenę kształtującą odnosząc się do wytworów pracy ucznia.

Tworzenie klimatu dla rozwoju kreatywności w szkole to pozostawienie uczniowi autonomiczności w działaniu, a także zgoda na popełnianie przez niego błędów, eksperymentowanie, możliwość dyskutowania i podejmowanie ryzyka bez konsekwencji i krytyki ze strony nauczyciela.

Wychowana w takim klimacie osoba twórcza używa wyobraźni, jest zorientowana na przyszłość, podejmuje ryzyko, potrafi dostosować się do zachodzących w jej otoczeniu zmian, dostrzega związki między elementami, które wydają się nie być ze sobą powiązane, potrafi wyjść poza schemat myślenia... Prawdziwy twórca docenia też cudze pomysły. Pożądaną umiejętnością takiej osoby jest zachęcanie innych do generowania oryginalnych pomysłów i sposobu myślenia – "zarażanie innych".

I takiej postawy wymaga zmieniający się nieustannie świat, w którym twórcza jednostka może osiągnąć sukces...

Anna Dzięgiel

Do pobrania:

AKME – numer 4/2015

 


 

Poprzednie numery:

AKME – numer 3/2014

AKME – numer 2/2014

AKME – numer 1/2013

Opublikowano 25 marca 2015
Wróć

Wyszukiwarka

Logo: Filia w Bytomiu

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Zamówienia publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30000 Euro

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej
Śląskie.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-BiałejRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w CzęstochowieRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w KatowicachRegionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w RybnikuOśrodki WOM

Licznik wizyt

8 640 658
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
583 wczoraj,
622 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 19 gości