Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1554)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001554

Wydano na podstawie: art. 192 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001596

Wydano na podstawie: art. 9 ust. 3 pkt 1.1a.2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe

Opublikowano 9 sierpnia 2017

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001842

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U z 2012 r. poz. 131)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131

Wydano na podstawie: art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: kształcenie nauczycieli, praktyka pedagogiczna, standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r. poz. 279)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000279

Wydano na podstawie: art. 167 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe, tytuł zawodowy

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna