Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051641365

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001842

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U z 2012 r. poz. 131)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131

Wydano na podstawie: art. 9c ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: kształcenie nauczycieli, praktyka pedagogiczna, standardy kształcenia nauczycieli, szkolnictwo wyższe

Zmieniono 9 sierpnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna