Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001506

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., nr 14, poz. 67, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110140067

Wydano na podstawie: art. 6 ust. 2b ustawy o archiwach

Dotyczy: akta osobowe, archiwa, budżet, prawo pracy

Zmieniono 30 maja 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna