Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1193) obowiązuje od 1.09.2018 r.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001193

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1740)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001740

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 4, art. 11 ust. 2

Dotyczy: druki szkolne, szkoły artystyczne, świadectwa

Zmieniono 21 grudnia 2018

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 857 ze zm)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000857

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1037)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001037

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 32a ust. 4, art. 11 ust. 2

Dotyczy: druki szkolne, szkoły artystyczne, świadectwa

Zmieniono 5 czerwca 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. 2015 r., poz. 447, z póżn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, Art. 93h

Dotyczy: potwierdzenie wykształcenia, świadectwa, uznanie świadectwa

Zmieniono 6 września 2017

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1022, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001022

Wydano na podstawie: art. 10 ust. 4 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Dotyczy: druki szkolne, kwalifikacje, polska rama kwalifikacji, świadectwa, zintegrowany system kwalifikacji

Zmieniono 12 kwietnia 2017

Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki (Dz. U. z 1945 r. nr 27, poz. 164, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19450270164

Dotyczy: dyplomy, świadectwa

Zmieniono 15 września 2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.447, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

Wydano na podstawie: Ustawa o systemie oświaty, art.93h

Dotyczy: cudzoziemcy, druki szkolne, polacy za granicą, świadectwa

Zmieniono 12 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna