Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001467

Wydano na podstawie: art. 191a ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Dotyczy: dyplomy, nostryfikacja

Zmieniono 11 stycznia 2017

Dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukończenia nauki (Dz. U. z 1945 r. nr 27, poz. 164, z późn. zm.)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19450270164

Dotyczy: dyplomy, świadectwa

Zmieniono 15 września 2016

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna