Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach w imieniu organizatorów Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i Urzędu Miasta w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału wydarzeniach, działaniach i szkoleniach w ramach

 

Kampanii profilaktyczno-edukacyjnej
"Naucz mnie, kiedy mówić NIE"
przewidzianej na lata 2018-2020

 

Katowicka kampania "Naucz mnie, kiedy mówić NIE" jest kontynuacją oraz rozszerzeniem trwającej wojewódzkiej kampanii społecznej "Moje Bezpieczne(?) Dziecko" Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach realizowanej we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis Katowice.

 

CELE KAMPANII

Priorytetem Kampanii jest zwiększenie bezpieczeństwa katowickich dzieci. Jej celem jest przeciwdziałanie najpoważniejszym przestępstwom ze strony osób dorosłych wobec dziecka oraz ich konsekwencjom. Przedsięwzięcie podejmuje problematykę wykorzystania seksualnego dzieci, pornografii dziecięcej oraz handlu ludźmi. Działaniem bezpośrednim wpływającym na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych będzie edukacja nauczycieli, a następnie za ich pośrednictwem rodziców, aby potrafili rozpoznać i umiejętnie zareagować w przypadku skrzywdzenia dziecka przez osobę dorosłą. Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą również spotkania profilaktyczne z uczniami.

 

MATERIAŁY KAMPANII

 

Plakat kampanii profilaktyczno-edukacyjnej

 

W ramach kampanii powstał film profilaktyczny opatrzony tą samą nazwą, który rejestruje kontrolowany eksperyment policyjny przeprowadzony na katowickich placach zabaw. Eksperyment polegał na sprawdzeniu czy dzieci, pomimo obecności rodziców na placu zabaw, oddalą się z proponującą wspólną zabawę osobą nieznajomą. Działania te miały także na celu uzmysłowienie rodzicom, na jakie niebezpieczeństwa mogą być narażone ich dzieci w takiej sytuacji.

Film ma za zadanie wzbudzić u dorosłych emocje oraz skłonić ich do refleksji zadając sobie następujące pytania:

  • Jak moje dziecko zachowałoby się, gdyby nieznany mu dorosły zaproponował zabawę np. dronem
  • Czy dziecko zapytałoby się mnie o zgodę?
  • Czy bez mojej zgody oddaliłoby się z nieznajomym?
  • Co mam zrobić, gdy zobaczę, że dorosły krzywdzi nie moje dziecko?

Za pomocą słów dziecka skierowanych do osoby dorosłej – "Naucz mnie, kiedy mówić NIE" chcemy skłonić rodziców, opiekunów i nauczycieli do wzmożenia rozmów ze swoimi pociechami i uczniami, w których przekażą, jak zachowują się dorośli przekraczający dopuszczalne granice społeczne i prawne oraz nauczą ich asertywnej postawy wobec dorosłego – mówiąc NIE. Dziecko, które nauczymy asertywnego odmawiania nieznajomemu dorosłemu np. przyjęcia prezentu, wspólnej zabawy czy oddalenia się od opiekuna, tym samym uczymy je bronić się przed skrzywdzeniem czy wykorzystaniem.

Dorosłych uczestników kampanii chcemy uwrażliwić, aby reagowali w każdej sytuacji na krzywdę dziecka, nawet jeśli to nie będzie ich własna pociecha.

Pragniemy, aby nauczyciele oraz rodzice uczestniczący w kampanii nauczyli dzieci asertywnego odmawiania – mówiąc NIE osobie dorosłej, która przekracza dopuszczalne granice prawne i społeczne, a także udzielenia pomocy swoim rówieśnikom.

  • przeszkolimy 200 nauczycieli (w formie 5 szkoleń) przekazując im wiedzę na temat: wyniku i wysuniętych wniosków z eksperymentu policyjnego na katowickich placach zabaw, ochrony dziecka przed przemocą, ABC pierwszej pomocy w przypadku przemocy seksualnej wobec dziecka, polskiego prawa wobec wykorzystania seksualnego, odpowiedzialności prawno-karnej nauczycieli, dyrekcji szkół i opiekunów w przypadku ujawnienia przestępstwa wobec małoletniego oraz procedury "niebieskiej karty" mającej na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
  • wyposażymy nauczycieli, rodziców i opiekunów w materiały edukacyjne – Poradnik, zawierający informacje uzyskane podczas szkolenia wraz z narzędziami do pracy z dzieckiem tj. kolorowankę "Sznupek kontra obcy" i "Bajkę o Zosi w teatrzyku Kamishibai" uczące dzieci bezpiecznych zachowań w kontakcie z osobą dorosłą chroniących ich przed skrzywdzeniem.
  • w spotkaniach z rodzicami będą uczestniczyć policjanci – dzielnicowi.
  • zorganizowane będą spotkania konsultacyjne dla koordynatorów placówek oświatowych realizujących kampanię.

 

HARMONOGRAM KAMPANII

Szkolenia w ramach kampanii są bezpłatne i będą odbywać się w następujących terminach:

o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Zapraszamy do śledzenia naszej kampanii na stronie internetowej i facebooku Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, stronie internetowej metis.pl (zakładka: nauczmnie) oraz facebookowym fanpage'u kampanii "Naucz mnie, kiedy mówić NIE".

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Grażyna Cybula
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Beata Cielecka
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

KAMPANIA W MEDIACH

http://www.pytanienasniadanie.tvp.pl/39227177/policyjny-eksperyment-falszywy-pedofil-kusi-dzieci-zabawa-dronem

http://silesiadzieci.pl/artykul/6748/naucz-mnie-kiedy-mowic-nie-policyjny-eksperyment-wideo

https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/rodzicu-naucz-dziecko-ze-nie-ufa-sie-wszystkim-doroslym,274461.html

https://dziennikzachodni.pl/policyjna-prowokacja-falszywy-pedofil-wyprowadza-dzieci-z-placu-zabaw-zobaczcie-szokujace-wideo/ar/13525942

http://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,23961152,dzieci-potrafia-odmowic-pedofilowi-policja-wykazala-ze-nie.html?disableRedirects=true

https://katowice.tvp.pl/39094733/dziecko-w-niebezpieczenstwie-eksperyment-slaskiej-policji

http://dobrewiadomosci.net.pl/27081-naucz-mnie-mowic-nie-inspirujacy-i-potrzebny-eksperyment-spoleczny-policji/

https://tvs.pl/informacje/katowice-policjanci-udawali-pedofili-wyniki-eksperymentu-sa-przerazajace-wideo/

https://mamadu.pl/138895,eksperyment-na-placu-zabaw-zobacz-jak-latwo-uprowadzic-twoje-dziecko

http://telewizjarepublika.pl/jak-dziala-pedofil-ruszyla-kampania-edukacyjna-quotnaucz-mnie-kiedy-mowic-niequot-zobacz-nagranie,71071.html

Opublikowano 16 października 2018
Zmieniono 6 maja 2019
Wróć