Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów na szkolenia (dwa odrębne moduły) przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną w ramach Programu Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo www.metis/pl/hip/

Każde z poniżej opisanych szkoleń będzie zakończone uzyskaniem Certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na stronach:

MODUŁ I - Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

MODUŁ II - Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego

Opublikowano 14 września 2016
Zarchiwizowano 17 maja 2017
Wróć