Zapraszamy na szkolenie: Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami?

Czy jesteśmy bezwolnymi ofiarami sytuacji?
Jak to się dzieje, że pomagamy innym?
Czy bohaterem może być każdy?
Czy trzeba odznaczać się szczególnymi właściwościami, żeby w sytuacji kryzysowej podjąć działanie stając w obronie drugiej osoby?

Powyższe pytania znajdują odpowiedzi w najnowszych badaniach światowej sławy profesora psychologii Philipa G. Zimbardo, zgłębiających tajniki ludzkiego zachowania. I więcej, w zakrojonym na szeroką skalę projekcie HIP (Projekcie Bohaterskiej Wyobraźni) prof. Philip G. Zimbardo przekłada swoje odkrycia na praktyczne działania zmierzające do zmiany sposobu myślenia na temat bohaterskich zachowań w życiu codziennym.

"Nie jesteśmy niewolnikami sił sytuacyjnych, lecz musimy nauczyć się metod opierania się im i przeciwstawiania" – mówi Zimbardo ("Efekt Lucyfera", s. 430) i dzieli się swoim dorobkiem na temat natury ludzkiej oraz możliwości pobudzenia jej pozytywnych aspektów. Nie pozostajemy w obszarze rozważania możliwości. Zimbardo udowadnia, że możemy energię wkładaną w narzekanie na społeczną znieczulicę i obojętność młodzieży przekierować na działania uruchamiające drzemiący w młodych ludziach potencjał zachowań prospołecznych a nawet heroicznych. Programy treningowe HIP są realizowane w różnych krajach (USA, Węgry, Włochy etc). Pomagają one zgłębić poprzez ćwiczenia, prezentację filmów i przybliżanie niezwykle ciekawych eksperymentów psychologii społecznej swoje dotychczasowe postawy i zaprojektować przyszłe zachowania w sytuacjach zagrożenia innej osoby. Programy HIP uczą ludzi Przeciwstawiania się, Głośnego Mówienia "Nie" i Odważnego Działania w obliczu trudnych sytuacji w szkole, rodzinie, społeczności.

HIP – moduł I (1.36 MB)

 

W ramach projektu proponujemy zatem szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów przygotowujące do prowadzenia zajęć z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Szkolenie będzie zakończone uzyskaniem certyfikatu Nauczyciela Bohaterskiej Wyobraźni, który upoważnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem programu i materiałów HIP.

Jeśli martwią cię takie sytuacje, gdy wokół znęcającego się nad słabszym kolegą ucznia stoi wielu nie reagujących rówieśników albo, że osoba leżąca na ulicy jest mijana przez tłum przechodniów, a jednocześnie chcesz to zmienić – to szkolenie jest dla ciebie!

 

Szkolenie obejmuje 3 warsztatowe spotkania, w sumie – 14 godzin dydaktycznych.

Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  • jak zwyczajni ludzie stają się potworami... lub bohaterami? (od eksperymentu stanfordzkiego do Projektu Heroicznej Wyobraźni);
  • koncepcja codziennego bohatera oraz bohatera w gotowości, efekt fali;
  • efekt widza – elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą);
  • wizja implementacji programu w macierzystej placówce – mocne strony, wyzwania, potencjalne zyski.

 

Miejsce szkolenia: Katowice (siedziba ROM-E Metis, ul. Drozdów 21) – w dniach: 10, 17 i 24 listopada 2016 r. w godz. 15:00 – 18:30.

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów i miejsca szkolenia. Odbędzie się ono w dniach 26 listopada i 3 grudnia 2016 r. w godz. 9:00 – 14:15 w Siemianowicach Śląskich, na terenie Gimnazjum dla Dorosłych ZSOiZ przy ulicy Budryka 2.

 

Koszt szkolenia wynosi: 210 zł (w tym koszt licencji uprawniającej do prowadzenia zajęć z uczniami wraz z materiałami).
Dla osób, które ukończyły moduł drugi Projektu HIP pt. Kształtowanie nastawienia rozwojowego opłata wynosi 190 zł.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 210 zł

Termin płatności: 23 listopada 2016 r.

 

Prowadzący – certyfikowani trenerzy edukacji HIP:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Tomasz Wojtasik
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112

 

Profesor Zimbardo z trenerami HIP – Krystyną Szczęsną-Witkowską i Tomaszem Wojtasikiem

Opublikowano 5 sierpnia 2016
Zmieniono 4 listopada 2016
Zarchiwizowano 3 grudnia 2016
Wróć