Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu seminariów pt. Zaburzenia emocjonalne występujące we wczesnej adolescencji.

Seminaria są adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pielęgniarek i  higienistek szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

Dane europejskie wskazują na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, co pociąga za sobą narastające koszty społeczne i gospodarcze. W 2004 roku 27 proc. dorosłych mieszkańców Europy dotkniętych zostało zaburzeniami zdrowia psychicznego. Najczęściej występujące problemy to zaburzenia lękowe i depresje.

Rozpoznawanie wczesnych symptomów zaburzeń emocjonalnych pozwala zareagować skuteczniej i nie wpływa znacząco na  obniżenie funkcjonowania społecznego młodzieży.

Zapraszamy Państwa na cykl seminariów podczas, których poruszymy problemy depresyjne, lękowe, zaburzenia odżywiania a  na koniec powiemy o tym jak wzmacniać zdrowie psychiczne u  młodych ludzi.

Terminu i tematy – do wyboru dla Państwa (proszę kliknąć w wybraną edycję):

9S/O/I: Zaburzenia emocjonalne występujące we wczesnej adolescencji – zaburzenia depresyjne
Termin: 19 kwietnia 2024 r. w godz. 15:30 – 17:45

9S/O/II: Zaburzenia emocjonalne występujące we wczesnej adolescencji – zaburzenia odżywiania
Termin: 10 maja 2024 r. w godz. 15:30 – 17:45

9S/O/III: Zaburzenia emocjonalne występujące we wczesnej adolescencji – zaburzenia lękowe
Termin: 3 czerwca 2024 r. w godz. 15:30 – 17:45

9S/O/IV: Zaburzenia emocjonalne występujące we wczesnej adolescencji – wzmacnianie zdrowia psychicznego
Termin: 17 czerwca 2024 r. w godz. 15:30 – 17:45

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Beata Birnbach
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 5 kwietnia 2024
Wróć