Zapraszamy na nieodpłatną konferencję pt. Standardy Ochrony Małoletnich – nowe zadania szkół i placówek.

Według najnowszego badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jedno na troje dzieci (32%) doświadczyło przemocy fizycznej lub (i) psychicznej ze strony bliskich dorosłych, a 26% dzieci doświadczyło wykorzystywania seksualnego bez kontaktu fizycznego, a 8% z kontaktem. Dziecko jako ofiara często cierpi samotnie, niezauważone, bez nadziei na żadną pomoc...

Jednym ze środków zaradczych są wchodzące w życie 15.02.2024 r. przepisy wprowadzające Standardy Ochrony Małoletnich przed przemocą, będące pochodną tzw. Ustawy Kamilka z 28.07.2023. Zmiany dotyczą także szerszego niż dotychczas obowiązku weryfikacji personelu do pracy z dziećmi, a obowiązek wprowadzenia SOM, będzie miał każdy podmiot pracujący z dziećmi, taki jak związki wyznaniowe, instytucje kultury i sportu czy obiekty turystyczne. Dlatego też na konferencję zapraszamy wszystkich, których praca w jakikolwiek sposób związana jest z dziećmi...

Termin: 12 marca 2024 r. w godz. 10:00 – 14:00

Miejsce: Aula Wydziału Humanistycznego UŚ w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4

Patronat medialny Radia Katowice

Logo: Polskie Radio Katowice

Program konferencji

9:15 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15 Uroczyste otwarcie, przywitanie gości
10:15 – 11:00 Wykład Prawo po stronie dzieci

Kinga Martuszewska – adwokatka, mediatorka

11:00 – 11:45 Wykład Bezpieczne środowisko dziecka – jak wdrażać standardy ochrony małoletnich

Dawid Brachmański – specjalista w zakresie środowiskowego wsparcia dziecka i  rodziny

11:45 – 12:15 Przerwa
12:15 – 13:00 Wykład Kryzys dziecka krzywdzonego

Aleksandra Kruszyńska – psycholog, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

13:00 – 13:45 Wykład Cyberprzemoc – regulacje prawne

asp. Adam Basoń – Wydział Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Ewa Kustwan-Mróz, Aleksandra Kruszyńska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 121
e-mail: lub

 

O prowadzących:

Adwokat Kinga Martuszewska – absolwentka prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Posiada doświadczenie w pracy w sektorze publicznym – Urząd Miasta w Wodzisławiu Śl. Przez cztery lata edukowała młodzież oraz osoby dorosłe w zakresie podstaw prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego, przygotowując swoich słuchaczy do uzyskania uprawnień technika administracji i technika BHP. Opowiada się za szeregiem zmian w przepisach – jakie wymusiła ustawa potocznie nazywana "Lex Kamilek" – w zakresie tworzenia polityki ochrony małoletnich, należytej reprezentacji dzieci w sądach czy weryfikowania osób pracujących z małoletnimi.

Dawid Brachmański – specjalista pracy socjalnej, socjolog, praktyk w zakresie wsparcia rodzin doświadczających przemocy i interwencji kryzysowej, wieloletni przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, certyfikowany specjalista w zakresie środowiskowego wsparcia dziecka i rodziny.

Aspirant Adam Basoń – Wydział Wywiadu Kryminalnego Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Od wielu lat zajmuje się problemem cyberprzestępczości.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Opublikowano 8 lutego 2024
Zmieniono 19 lutego 2024
Wróć