Termin: 28 listopada 2023 r.

Miejsce:

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w  Sosnowcu
ul. Jagiellońska 13

Organizatorzy:

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w  Katowicach

Program konferencji

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15 Otwarcie konferencji

10:15 – 13:30 Sesja wykładowa

10:15 – 11:15 Wczesne symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

Magdalena Turek-Rakowska, lekarz psychiatra, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży,

Kierownik Medyczny Oddziału XVII Psychiatrycznego Sądowego dla Nieletnich o Wzmocnionym Zabezpieczeniu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Pracuje w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku od ponad 20 lat. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii zdobyła w 2009 r., natomiast tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i  młodzieży – w 2013 r. W latach 2011-2012 zdobyła certyfikat terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Szkole Psychoterapii Centrum CBT EDU w Warszawie. W latach 2013-2014 ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Profesjonalny menadżer placówki medycznej, przeznaczone dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi w Polsce w Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Zabrzu. Ponadto w latach 2015-2016 ukończyła studia podyplomowe na  kierunku: Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. W roku 2021 uczestniczka kursu ADOS-2 w diagnostyce klinicznej. Uczestniczka wywiadu z Martą Szarejko, autorka rozdziału w książce jej autorstwa poświęcony pracy pn. "Stany ostre. Jak psychiatrzy leczą nasze dzieci". Brała udział w programie Marii Zawały "Kierunek Zdrowie" w  odcinku pn. "Lęk to choroba. Dzieci cierpią na nią coraz częściej". Współpracuje z Fundacją Prodeste. Zainteresowania: czytanie książek i podróże z rodziną.

 

11:15 – 12:00 Jak efektywnie wspierać uczniów, rodziców i nauczycieli w obszarze działań profilaktyczno-wychowawczych

Aleksandra Boruta-Król – nauczycielka-konsultantka ROM-E "Metis" w Katowicach

12:00 – 12:30 Przerwa

12:30 – 13:15 Jak radzić sobie ze stresem w życiu codziennym

Anna Pawłowska – nauczycielka-konsultantka ROM-E "Metis" w  Katowicach

13:15 – 13:30 Dyskusja i podsumowanie

Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Opublikowano 2 listopada 2023
Zmieniono 3 listopada 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć