Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji regionalnej pn. Budowanie systemu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pielęgniarek i  higienistek szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

Ze względu na duże zainteresowanie poprzednią edycją konferencji dotyczącą zdrowia psychicznego, tym razem również zaplanowaliśmy cztery edycje tego projektu – do wyboru: w  Częstochowie, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Głównym celem konferencji jest wyposażenie uczestników w  wiedzę na temat wczesnych symptomów zaburzeń psychicznych oraz profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

Dzieci przebywają w placówkach oświatowych kilka godzin dziennie, a ich starsi koledzy spędzają w szkołach większość dnia. Z tego względu placówka oświatowa staje się dla dzieci i  młodzieży drugim domem. Młody człowiek nie tylko się tam uczy, zdobywa nowe doświadczenia, ale także przeżywa różne emocje, uczucia. Ponadto poddawany jest oddziaływaniom edukacyjnym i  wychowawczym. To właśnie w szkole oprócz zdobytej wiedzy uczeń może otrzymać także zrozumienie, wsparcie. Wówczas placówka edukacyjna stanowi czynnik chroniący w rozwoju emocjonalnym, poznawczym i społecznym ucznia, co ma istotne znaczenie dla jego zdrowia psychicznego i całościowego rozwoju.

Dane epidemiologiczne są niepokojące i wskazują na słabą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Dzieci oraz młodzi dorośli doświadczają braku energii, obniżenia motywacji oraz nasilonych przez niestabilność współczesnego świata obaw o przyszłość. Niska kondycja psychiczna i osłabienie motywacji do rozwoju przekłada się na wymierne straty rozwojowe i edukacyjne. Obraz dzieci i młodzieży, jaki wyłania się z  danych epidemiologicznych, to obraz przepełniony samotnością, skrajnie niską samooceną i niskim poczuciem sprawczości.

Głównym problemem dotyczącym opieki psychiatrycznej dzieci i  młodzieży na terenie województwa śląskiego jest zbyt mała ilość lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Leczenie zawsze jest bardziej kosztowne niż profilaktyka i budowanie systemu wsparcia. W związku z tym chcemy na naszej konferencji szerzyć idę jak najbardziej skutecznych systemów wsparcia obejmujących wszystkich zaangażowanych w życie szkoły i mających wpływ na kondycję dzieci i młodzieży.

W odpowiedzi na powyższe problemy proponujemy państwu cztery konferencje regionalne pn. Budowanie systemu wspierania zdrowia psychicznego dzieci i  młodzieży.

Konferencje przyczynią się do wzmocnienia zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym wśród dzieci i młodzieży.

W roku bieżącym planuje się organizację przedmiotowych konferencji w poniższych miejscach:

 1. Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w  Częstochowie
  Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
  w dniu 21 listopada 2023 r.
  przejdź do  szczegółowego programu i zapisów
 2. Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych w  Sosnowcu
  ul. Jagiellońska 13, 41-200 Sosnowiec
  w dniu 28  listopada 2023 r.
  przejdź do  szczegółowego programu i zapisów
 3. Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
  ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała
  w dniu 30 listopada 2023 r.
  przejdź do  szczegółowego programu i zapisów
 4. Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa
  ul. Józefa Szafranka 7, 44-200 Rybnik
  w dniu 7 grudnia 2023 r.
  przejdź do  szczegółowego programu i zapisów

 

Kontakt z organizatorami:

Beata Birnbach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Mirosława Bochner
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Loga organizatorów – Śląskie i Metis

Opublikowano 2 listopada 2023
Zmieniono 3 listopada 2023
Wróć