Drodzy Przyjaciele Kampanii,

"Sekret naszego przetrwania leży nie w tym, ilu wrogów pokonaliśmy, lecz w tym, ilu przyjaciół udało nam się zdobyć."[1]

To, ilu przyjaciół udało nam się zdobyć, jest również naszym kryterium sukcesu, gdy myślimy o III edycji kampanii społecznej "czytajMY". W tym roku odbywa się pod hasłem RAZEM, a każdej z liter można oczywiście nadać więcej niż jedno znaczenie.

R- to nie tylko relacje, które budujemy, gdy czytamy z bliskimi, to również radość płynąca z czytania.
A – to nie tylko akceptacja, lecz także azyl, bezpieczne miejsce, w które możemy się udać, gdy otaczający nas świat wydaje się być nie do przyjęcia.
Z – to zrozumienie "Innego" i zachwyt, który towarzyszy nam spotkaniu wyjątkowej książki.
E – to oczywiście emocje, lecz również empatia, tak potrzebna w dzisiejszych relacjach.
M – czyli moc. Moc, bo czytanie sprawia, że stajemy się wzMOCnieni. I miłość – miłość do książek.

W imieniu dyrekcji ROM-E "Metis" w Katowicach i  trzech zakręconych na punkcie czytania kobiet, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, którym rozpoczynamy III edycję kampanii.

Spotykamy się online 10 października 2023 r. w godz. 15:00 - 17:00.

Naszymi gośćmi będą: Maria Deskur, Anna Janus, Agnieszka Karp-Szymańska, Karina Mucha, Joanna Piekarska, Małgorzata Swędrowska i Paweł Dobrzelecki.

Wierzymy, że to spotkanie będzie początkiem wielu nowych przyjaźni i fascynacji.

Do zobaczenia!

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

O prowadzących:

Maria Deskur – wydawca, ekspert upowszechniania czytania. Absolwentka romanistyki UJ, Literatury francuskiej na Sorbonie oraz komunikacji społecznej na Université Lumičre w Lyonie. Współzałożycielka wydawnictwa Muchomor, współtwórczyni serii "Basia" i "Czytam sobie", wieloletnia dyrektor zarządzająca Wydawnictw Egmont, Burda, współfundatorka i prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Zwyciężczyni konkursu Zwyrtała 2019 na  najlepszy pomysł na promocję czytelnictwa za akcję "Książka na  receptę. Recepta na sukces", autorka poradnika upowszechniania czytania "Supermoc książek", oraz współautorka poradnika "Supermoc książek. #TataTeżCzyta", Ashoka Fellow od 2023 roku. Prywatnie – mama czwórki dzieci, rowerzystka.

Paweł Dobrzelecki – bibliotekarz, trener, animator, absolwent Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych Zarządzanie w Kulturze, Sztuce i  Turystyce Kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w  Katowicach. Absolwent Szkoły Trenerów STOP.
Zawodowo związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu, w  której przeszedł przez wszystkie szczeble bibliotecznej hierarchii, obecnie piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora.
Miłośnik alternatywnych form edukacji, w bibliotece zajmuje się pisaniem wniosków, jest koordynatorem oraz inicjatorem projektów, szczególnie lubi te dotyczące czytelnictwa dzieci, prowadzi szkolenia i warsztaty, zarówno dla bibliotekarzy jak i  użytkowników biblioteki.
Jest Ambasadorem Stowarzyszenia LABiB, Członkiem ZG SBP, był Ogólnopolskim Bibliotekarzem roku 2018 oraz podwójnym stypendystą MKiDN w dziedzinie upowszechniania kultury.

Anna Janus – managerka i dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu. Propagatorka czytania, jako kompetencji niezbędnej w rozwoju człowieka. Aktywnie poszukuje nowych sposobów dotarcia do osób, które nie czytają. Współorganizatorka Żywej Biblioteki Wrocław, trenerka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej i edukacji o prawach człowieka. Aktywna członkini Stowarzyszenia Diversja. Propagatorka mediacji i różnych form dialogu jako metod budowania porozumienia bez przemocy.

Agnieszka Karp-Szymańska – z wykształcenia filolog polski. Studia podyplomowe z  zarządzania w kulturze oraz z zakresu literatury dla dzieci i  młodzieży, a także specjalista UX Designer, specjalizujący się w badaniu potrzeb i projektowaniu doświadczeń, również w  dziedzinie kultury. Od przeszło 15 lat pracuje jako animator kultury, związana z branżą wydawniczą, wydarzeniami kulturalnymi promocją czytelnictwa. Twórca i współwłaściciel portalu CzasDzieci.pl, a także założyciel i członek zarządu Fundacji Czas Dzieci, która ma za zadanie rozszerzyć działalność portalu o akcje na rzecz promocji czytelnictwa wśród najmłodszych. Od 2014 do 2018 odpowiedzialna za  program i produkcję Festiwalu Literatury dla dzieci. Od 2019 dyrektor Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej – Ojce i Dziatki. Inicjatorka wielu niestandardowych akcji m.in. Ostry Dyżur Literacki, który leczy nietolerancje czytelnicze u dzieci. Pracuje jako ekspert, konsultant merytoryczny, członek kapituł konkursowych. Prowadzi wykłady, webinary oraz warsztaty dot. współczesnych trendach w  literaturze dla dzieci i młodzieży oraz sposobów promocji literatury dla młodych Od 3 lat prowadzi podkast Ostry Dyżur Literacki a także podkasty na zaproszenie wydawców. Na stałe współpracuje z magazynami "Newsweek Psychologia Dzieci" i  "Newsweek Psychologia Nastolatka". Wyróżnienia:
2022 Dyplom stulecia PTWK w uznaniu zasług dla rozwoju i  znaczenia polskiej książki
2022 Stypendium Ministra KiDN z zakresu upowszechniania kultury na 2023 r.

Karina Mucha – psycholog i wykładowca akademicki, autorka podręczników i  programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i  przedszkolnej, popularyzatorka czytania. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje ze studentami na UJ i na Uniwersytecie SWPS, prowadzi wykłady dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Jest koordynatorem wojewódzkim Fundacji ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych - Polskiej Sekcji IBBY. Współorganizatorka Ogólnopolskiego Konkursu Promującego Czytanie "CzytaMY". Właścicielka firmy Psychologia edukacyjna. Za popularyzację czytania wśród dzieci i nauczycieli otrzymała od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę "Zasłużony dla kultury polskiej". Prywatnie - mieszka na Śląsku w domu z dużym ogrodem i jeszcze większą biblioteką, gdzie zaprasza swoich przyjaciół. Lubi spędzać czas na rozmowach z ludźmi, uwielbia czytać książki i podróżować po  świecie. Szczególnie ukochała sobie Chorwację, Finlandię i Sri Lankę.

Małgorzata Swędrowska – przyjaciółka dzieci i książek, pedagożka, trenerka, wykładowca. Pisze książki dla dzieci oraz publikacje dla nauczycieli i bibliotekarzy. Twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego. W 2022 otrzymała nagrodę polskiej sekcji IBBY w  kategorii upowszechniania czytelnictwa.

Joanna Piekarska – absolwentka Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów "Literatura i książka dla dzieci i młodzieży" w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prezeska Polskiej sekcji IBBY na obecną kadencję. W Bibliotece Narodowej pracuje od 2004 roku, obecnie pełni funkcję Kierownika Zakładu Edukacji Bibliotekarskiej. Jest autorką licznych szkoleń w  zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej oraz możliwości ich wykorzystania we wspieraniu procesu edukacyjnego, rozwojowego, biblioterapeutycznego. Wyróżniona Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Wilk, Anna Dzięgiel, Joanna Szeligowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: / /


[1] Brian Hare, Vanessa Woods "Przetrwają najżyczliwsi. Jak ewolucja wyjaśnia istotę człowieczeństwa?"

Opublikowano 14 września 2023
Zarchiwizowano 24 stycznia 2024
Wróć