Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? Kurs wprowadzający dla szkół i placówek, które przystępują do  projektu oraz dla nowych (przed)szkolnych koordynatorów

W roku szkolnym 2023/2024 przygotowaliśmy jedną edycję kursu wprowadzającego dla szkól i placówek, które przystępują do  projektu.

Szkolenie jest zaplanowane w formule spotkań hybrydowych (stacjonarnie i online).

Każdy uczestnik dokonuje indywidualnej rejestracji online na to szkolenie.

Link do rejestracji znajdą Państwo poniżej.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i  wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie oraz nowi koordynatorzy w placówkach.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco.

O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o  odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w SMS-ie – jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego, system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z  zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

 

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Szczegóły i zapisy w linku:

I edycja: 12D/1/1

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 6 września 2023
Wróć