Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? Kurs wprowadzający dla szkół i placówek, które przystępują do projektu oraz dla nowych (przed)szkolnych koordynatorów

Kod szkolenia: 12D/1/1

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach cyklu dla nowych uczestników projektu.

 

Miejsce zajęć stacjonarnych:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w  Katowicach
ul. Drozdów 21

Miejsce zajęć online: platforma ClickMeeting

Link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom 48 godzin przed zaplanowanym terminem.

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 12 października 2023 r. (czwartek) w  godz. 15:00 – 18:00 – stacjonarnie
Spotkanie nr 2: 11 stycznia 2024 r. (czwartek) w  godz. 17:00 – 19:00 – online
Spotkanie nr 3: do indywidualnego ustalenia z  prowadzącymi szkolenie
Spotkanie nr 4: 14 marca 2024 r. (czwartek) w godz. 15:00 – 18:00 – stacjonarnie
Spotkanie nr 5: do indywidualnego ustalenia z  prowadzącymi szkolenie

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Program kursu:

Spotkanie 1
Temat: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? - część I: zdrowie i promocja zdrowia, przedszkole i szkoła promująca zdrowie, narzędzia do diagnozy wstępnej

Spotkanie 2
Temat: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? - część II: pojęcia kluczowe

Spotkanie 3
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej. Konstruowanie (przed)szkolnych programów autorskich z  zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: spotkanie z radą pedagogiczna oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie

Spotkanie 4
Temat: Ocena skuteczności programów realizowanych w  zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Spotkanie 5
Temat: Konstruowanie szkolnych programów autorskich z  zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: konsultacje indywidualne: termin, miejsce i forma do ustalenia z  prowadzącym szkolenie

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, Wojewódzki Koordynator projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i  edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w  Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na  wielokulturowość II), trener edukacji Heroic Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 200 zł (sł. zł. dwieście) od uczestnika.

UWAGA!!! Cena OBEJMUJE przeprowadzenie szkolenia dla rady pedagogicznej (spotkanie nr 3)

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 200 zł

100 zł – płatne do 12 października 2023 r. oraz
100 zł – płatne po  1 stycznia 2024 r.

 

Opublikowano 6 września 2023
Zmieniono 13 marca 2024
Wróć