Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na prezentację

Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli®.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Miejsce spotkania: online na platformie Zoom

Wdrażanie Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli®[1] jest odpowiedzią na regulacje prawne dotyczące budowania i wdrażania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły i przedszkola oraz realizacji podstaw programowych.

Wdrażanie Modelu stwarza również doskonałą okazję do kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych uczniów, a także jest odpowiedzią na szereg różnych prognoz dotyczących pożądanych kompetencji przyszłości, którymi powinien się cechować absolwent szkoły/przedszkola i przyszły pracownik.

Celem Modelu Wartościowych Szkół i Przedszkoli® jest rozwój kompetencji społecznych i osobistych społeczności szkolnej, w tym wzmacnianie odporności psychicznej.

Tematyka spotkania realizuje priorytet polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 

Zofia Domaradzka-Grochowalska – zdjęcieZofia Domaradzka-GrochowalskaDorota Tomaszewicz – zdjęcieDorota Tomaszewicz

Założenia Modelu zaprezentuje Zofia Domaradzka-Grochowalska oraz Dorota Tomaszewicz – autorki projektu.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie:

pdnimpuls.edu.pl/wartosciowe-szkoly/

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:


[1] pdnimpuls.edu.pl/wartosciowe-szkoly/

Opublikowano 10 listopada 2022
Zmieniono 21 listopada 2022
Zarchiwizowano 1 grudnia 2022
Wróć