VI Konferencja

Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

 

Cele:

  • poszerzenie oferty szkół i przedszkoli w zakresie doradztwa zawodowego,
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli i doradców zawodowych w zakresie prowadzenia doradztwa zawodowego,
  • kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec własnego rozwoju zawodowego,
  • prezentacja środowiska pracy charakterystycznego dla poszczególnych zawodów,
  • prezentacja oferty szkół branżowych i techników oraz współpracujących z nimi pracodawców,
  • ułatwienie dostępu do indywidualnych porad doradcy zawodowego.

Adresaci

W poszczególnych dniach forum adresatami są:

  • nauczyciele i doradcy zawodowi,
  • uczniowie i rodzice uczniów.

 

Podczas tegorocznej dwudniowej konferencji zamierzamy kontynuować tematykę związaną z rozwijaniem kompetencji, które sprzyjają skutecznemu funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, konstruktywnemu reagowaniu na zmiany i przyjmowaniu przez młodych ludzi postawy proaktywnej.

Zaplanowaliśmy również cykl bezpłatnych warsztatów online dla doradców zawodowych, podczas których poznają Państwo praktyczne narzędzia i rozwiązania do wykorzystania w pracy z uczniami.

W dniach 18 - 29 października odbędą się również dyżury doradców zawodowych, które poprowadzą dla uczniów i rodziców specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, powiatowych urzędów pracy oraz jednostek organizacyjnych OHP.

Zachęcamy też Państwa do współtworzenia bazy informacji o dostępnych w naszym regionie warsztatach zawodoznawczych prowadzonych przez szkoły ponadpodstawowe w wersji stacjonarnej lub online. Pierwsze informacje o tego typu warsztatach oraz filmy prezentujące zawody/kierunki kształcenia są już dostępne w zakładce Poznaj zawód na naszej stronie internetowej: doradztwo.metis.pl.

20 – 21 października 2021 r.

KONFERENCJA
"Kompetentni w zmieniającym się świecie"

online na platformie Clickmeeting

26 – 28 października 2021 r.

WARSZTATY

online na platformie Zoom oraz stacjonarnie

18 – 29 października 2021 r.

DYŻURY DORADCÓW ZAWODOWYCH

dla uczniów, rodziców, nauczycieli
w punktach konsultacyjnych w całym województwie oraz online i telefonicznie

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 17 września 2021
Zmieniono 21 września 2021
Wróć