26 października 2021 r. w godz. 14:00 – 17:00

39KW/VI/1 (szkolenie online)

APKa dla uczniów czyli Alternatywne Plany Kariery na zmiennym rynku pracy

Prowadząca:

Barbara Górka – doradczyni kariery, ekspertka w międzynarodowych projektach dot. poradnictwa kariery, trenerka i superwizorka związana z Fundacją "Imago". Specjalistka ds. aktywizacji osób ze specjalnymi potrzebami we wszystkich sektorach. Na gruncie naukowym interesują ją głównie holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Autorka wielu publikacji z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego oraz adaptacji zagranicznych narzędzi dla specjalistów z obszaru poradnictwa całożyciowego. Pracuje w oparciu o proces Design Thinking.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

 

27 października 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00

39KW/VI/2 (szkolenie stacjonarne)

Dialog motywujący jako narzędzie w pracy doradcy zawodowego

Prowadzące:

Joanna Pieniążek – psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog od 18 lat w zawodzie. Swoją karierę zawodową zaczynała w Centrum Orientacji i Poradnictwa Zawodowego w Chorzowie. Później zdobywała swoje doświadczenie pracując w RODK w Katowicach. Obecnie od wielu lat pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chorzowie oraz od dwóch lat pracuje w szkole ponadpodstawowej. Praca jest jej pasją i tym kieruje się w doradztwie zawodowym.

Joanna Wolnik – psycholog, doradca zawodowy, surdopedagog i tyflopedagog. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku psychologia. Ukończone studia podyplomowe z: doradztwa zawodowego w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego, psychologii transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim, tyflopedagogika i surdopedagogika Uniwersytet Ekonomiczno – Humanistyczny w Brzegu. W trakcie kursu z terapii behawioralno – poznawczej. Aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chorzowie oraz pracuje jako psycholog i doradca zawodowy w szkołach i przedszkolach. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy w publicznych służbach zatrudnienia oraz prowadzeniu szkoleń poprzez współpracę z ośrodkami szkoleniowymi.

 

Wytyczne dotyczące zasad uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

  1. Organizator informuje, iż uczestnik zajęć powinien przestrzegać stosowania środków ochrony osobistej – maseczek / przyłbic i jednorazowych rękawiczek (zarówno w trakcie samego szkolenia / spotkania, jak i na etapie jego przygotowania. W wyjątkowych sytuacjach zapewniamy uczestnikom szkolenia maseczki i jednorazowe rękawiczki.
  2. Należy pojawić się w miejscu szkolenia nie wcześniej niż kwadrans przed rozpoczęciem zajęć. Oczekując na wejście do sali szkoleniowej należy zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos. Uczestnicy zajęć są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której prowadzone są zajęcia edukacyjne. Po zajęciu miejsca w sali uczestnik może zdjąć maseczkę zachowując dystans 1,5 m. Jeśli zapewnienie tego dystansu nie jest możliwe np. rozmowa z prowadzącym lub innym uczestnikiem, uczestnik ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos.
  3. Organizator informuje, iż podczas szkoleń nie umożliwia korzystania z ekspresów do kawy/herbaty oraz dystrybutorów wody mineralnej. Uczestnicy szkoleń mogą spożywać jedynie swoje napoje/posiłki.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

 

25 listopada 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00

39KW/VI/3 (szkolenie online)

Kompetencje społeczne i przedsiębiorcze – efektywne narzędzia wsparcia

Prowadzące:

Jolanta Buchta – psycholog, doradca zawodowy, certyfikowany trener, wieloletni praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor oraz współautor publikacji i opracowań z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego.

Monika Łyżwińska – doradca zawodowy, certyfikowany trener, praktyk w zakresie stosowania metod poradnictwa zawodowego, studia podyplomowe z coachingu i zarządzania zasobami ludzkimi, doświadczenie w opracowaniu i realizacji autorskich programów szkoleń skierowanych do różnych grup odbiorców, autor i współautor publikacji oraz opracowań z zakresu doradztwa zawodowego, kształcenia ustawicznego i metod pracy z klientem.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Opublikowano 17 września 2021
Zmieniono 7 listopada 2021
Wróć