Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach rozpoczyna w roku szkolnym 2021/2022 kampanię na rzecz czytelnictwa "czytajMY". Naszym celem jest wspomaganie środowisk szkolnych w upowszechnianiu czytania, edukacji literackiej oraz wsparciu psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzieży poprzez czytanie książek. Nasze działania kierujemy przede wszystkim do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego, ale do udziału zapraszamy wszystkie osoby, którym bliska jest idea podnoszenia poziomu czytelnictwa wśród młodzieży i dorosłych.

W ramach kampanii "czytajMY" planujemy zaprosić Państwa do podjęcia działań takich jak:

 • Udział w projekcie "Silence, on lit!" ("Cisza, czytamy!"), w ramach którego członkowie całej społeczności szkolnej, raz w tygodniu, w umówiony dzień i o ustalonej godzinie poświęcają dwadzieścia minut na czytanie wybranej przez siebie książki.
 • Propagowanie czytania ekstensywnego jako metody nauczania i uczenia się języków obcych. Metody, w której podstawowe kryteria stanowią wolność wyboru lektury i przyjemność płynąca z jej czytania.
 • Rozwijanie umiejętności życiowych i inteligencji wielorakich dzięki regularnemu czytaniu.

 

Przygotowaliśmy dla Państwa comiesięczne webinaria, podczas których omówimy konkretne metody i narzędzia do pracy z uczniami w oparciu o wybrane książki. Będziemy się spotykać z Państwem raz w miesiącu we wtorek od 16:00 do 17:30 (szczegółowe daty zostaną podane w późniejszym terminie), pracując wspólnie nad następującymi zagadnieniami:

 • październik: książka i JA, czyli jaką książką jesteś,
 • listopad: książka na zajęciach językowych,
 • grudzień: książki w edukacji antydyskryminacyjnej,
 • styczeń: wartościowe książki, czyli książki o wartościach,
 • luty: książka jako terapeuta, mentor i przyjaciel,
 • marzec: wychowanie przez literaturę,
 • kwiecień: prawa autorskie,
 • maj: wolne książki w cyfrowych bibliotekach.

 

W trakcie kampanii będziemy Państwu rekomendować książki, które dają radość i łączą ludzi oraz budzą nadzieję i rozjaśniają mrok. Takie, które stają się naszymi przyjaciółmi i pomagają przezwyciężyć poczucie osamotnienia, przygnębienia, bezradności. Takie, które będą Państwo mogli polecić zarówno początkującym, jak i doświadczonym czytelnikom.

 

O szczegółach kampanii opowiemy Państwu podczas konferencji inaugurującej nasze działania, która odbędzie się 4 października o 15:00 na platformie ClickMeeting. Więcej informacji: Konferencja inaugurująca kampanię na rzecz czytelnictwa "czytajMY"

 

Nasza kampania "czytajMY" jest częścią ogólnopolskiego programu upowszechniania czytania "Ratownicy Czytelnictwa": fpc.org.pl/ratownicy-czytelnictwa

Ratownicy Czytelnictwa

Opublikowano 6 września 2021
Wróć