Projekt narodził się ponad 15 lat temu w Ankarze, w jednej z tureckich szkół. Został także wdrożony w Szwajcarii i Francji. Również w Polsce można znaleźć szkoły, które do niego przystąpiły, np. Szkoła Podstawowa nr 10 w Koninie. Projekt, którego celem jest zaproszenie społeczności szkolnych do regularnego czytania na lekcji znajduje coraz więcej entuzjastów, zarówno wśród młodszych jak i starszych czytelników.

Zasady projektu:

  1. Regularnie, raz w tygodniu, o ustalonej godzinie cała społeczność szkolna przerywa zajęcia i przez dwadzieścia minut czyta w ciszy.
  2. Każdy czyta wybraną przez siebie książkę – nie należy czytać podręczników ani gazet.
  3. Podstawowym kryterium wyboru książki jest przyjemność płynąca z jej czytania. W przypadku książek w innym języku niż ojczysty, nauczyciel pomaga mniej biegłym językowo uczniom w wyborze lektury o odpowiednim dla nich poziomie.
  4. Uczestnictwo w projekcie nie podlega ocenie. Wspólne czytanie i dyskusje na temat wybranych książek mają służyć budowaniu dobrych relacji rówieśniczych oraz relacji nauczyciel-uczeń, zwalczaniu poczucia osamotnienia, a także rozwijaniu pasji i umiejętności życiowych takich jak poczucie empatii, podejmowanie decyzji, myślenie krytyczne i myślenie twórcze.

 

Więcej informacji o projekcie:

www.silenceonlit.com/anglais (w języku angielskim)

www.silenceonlit.com/le-manifeste (po francusku)

konindzieciom.pl/strefa-czytelnicza/cisza-czytamy-w-koninie(przykład realizacji projektu w polskiej szkole)

Opublikowano 6 września 2021
Wróć