Działania w ramach kampanii w latach 2020 – 2025

W dniu 2 grudnia 2020 roku zainaugurowaliśmy kampanię społeczną na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Kampania została rozpoczęta konferencją Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co je buduje, wzmacnia i kształtuje.

Działania w ramach kampanii w roku 2021:

  1. Konferencje regionalne dotyczące filarów zdrowia psychicznego dla nauczycieli, psychologów, pedagogów, rodziców.
  2. Krótkie filmy promujące poszczególne filary zdrowia psychicznego wykonane przez dzieci i młodzież adresowane do rodziców, nauczycieli, wychowawców.
  3. Ulotki informacyjne itp. zawierające podstawowe informacje jak wzmacniać poszczególne filary zdrowia psychicznego.

Działania w ramach kampanii w roku 2022:

  1. Konferencje regionalne dotyczące roli szkoły w obliczu kryzysu m.in. samouszkodzeń, myśli samobójczych, zaburzeń odżywiania, zachowań impulsywnych.
  2. Warsztaty, szkolenie, konsultacje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów dotyczące poszczególnych filarów zdrowia psychicznego.
  3. Szkolenie nauczycieli, psychologów, pedagogów w zakresie kreowania pomocy rówieśniczej.

Działania w ramach kampanii w roku 2023:

Publikacja składająca się z dwóch części merytorycznych:

Opublikowano 8 kwietnia 2021
Zmieniono 8 marca 2023
Wróć