W związku z rosnącym odsetkiem prób samobójczych i  samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży oraz słabszą kondycją psychiczną młodych ludzi zapraszamy na cykl szkoleń dotyczących wsparcia odporności psychicznej. Ze względu na wagę problematyki chcemy, by tworzyli Państwo na terenie swoich placówek systemy wsparcia. W związku z tym proponujemy, by w  szkoleniach uczestniczyły minimum dwie osoby z placówki. Pozwoli to organizować szerszy system oddziaływań.

Program podzielony jest na dwie części

I część dotyczy filarów zdrowia psychicznego i osobowości silnej immunologicznie. W tej części będziemy poruszać tematykę związaną z poszczególnymi elementami osobowości silnej immunologicznie oraz podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi odporności psychicznej.

II część dotyczy symptomów trudności i  zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży.

Tematyka części I:

 1. Wprowadzenie do koncepcji osobowości silnej immunologicznie H. Dreher
  Mirosława Bochner, Ewa Kustwan-Mróz
  31 marca 2023 r. w godz. 10:00 – 13:00
 2. Rozpoznawanie, uświadamianie i nazywanie uczuć
  Krystyna Szczęsna-Witkowska, Beata Łęcka
  18 kwietnia 2023 r. w godz.10:00 – 13:00
 3. Zdolność do zwierzeń – prowadzenie
  Katarzyna Jaworska
  11 maja 2023 r. w godz.10:00 – 13:00
 4. Siła charakteru i asertywność
  Beata Łęcka
  14 czerwca 2023 r. w godz. 10:00 – 13:00
 5. Zdrowe pomaganie
  Katarzyna Niemotko
  wrzesień 2023 r. (terminy w ustalaniu)
 6. Rozwijanie kontaktów społecznych
  Anna Pawłowska
  październik 2023 r. (terminy w ustalaniu)

Miejsce spotkań: ROM-E Metis w Katowicach

Tematyka II części:

 1. Rozpoznawanie symptomów depresyjnych
  Beata Birnbach
  październik 2023 r.
 2. Samookaleczenia
  Katarzyna Jaworska
  listopad 2023 r.
 3. Próby samobójcze, myśli suicydalne
  Ewa Kustwan-Mróz, Mirosława Bochner
  listopad 2023 r.
 4. Kryzysy okresu dziecięcego i adolescencji
  Katarzyna Jaworska
  grudzień 2023 r.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 8 marca 2023
Wróć