Z radością i dumą informuję, że ukazała się publikacja pt. Szkoła specjalna promująca zdrowie. Podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia – autorstwa Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Barbary Woynarowskiej i Doroty Danielewicz (ORE, 2020).

Podręcznik przeznaczony jest dla szkół specjalnych kształcących uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna), które podjęły lub zamierzają podjąć tworzenie SzPZ oraz osób wspierających ich działania.

Szkoły specjalne dla uczniów z innymi rodzajami niepełnosprawności (np. niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących) mogą korzystać z tego podręcznika lub z podręcznika dla szkół ogólnodostępnych, dostosowując narzędzia ewaluacyjne dla uczniów we własnym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły specjalne mogą funkcjonować samodzielnie lub w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych (prowadzonych m.in. dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim).

Opracowanie podręcznika było poprzedzone:

  • zebraniem danych o szkołach specjalnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną należących do wojewódzkich sieci SzPZ,

  • wizytami w kilku takich szkołach,

  • serią spotkań i konsultacji z dyrektorami i szkolnymi koordynatorami ds. promocji zdrowia z kilkunastu szkół/ośrodków specjalnych należących do sieci SzPZ w województwie mazowieckim, pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim,

  • pilotażem narzędzi i podręcznika w 8 szkołach/ośrodkach.

W pracach aktywnie (!!!) uczestniczyły przedstawicielki dwóch placówek z województwa śląskiego: Magdalena Bulińska, Justyna Kubiak z Zespołu Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Bielsku-Białej oraz Małgorzata Gondek, Anna Chrzan, Ewa Jakóbska ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 w Katowicach.

Publikacja podręcznika na stronie internetowej ORE oznacza, że dla szkół specjalnych uruchomiona została ścieżka ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.

Krajowy Certyfikat nadaje szkole Minister Edukacji Narodowej na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie działającą przy Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie.

Certyfikat nadawany jest na okres 5 lat. Po tym okresie szkoła może ubiegać się o ponowne jego nadanie zgodnie z obowiązującą procedurą.

Wnioski o nadanie krajowego certyfikatu rozpatrywane są przez kapitułę dwa razy w roku. Termin składania pełnej dokumentacji do wojewódzkiego koordynatora to 31 grudnia lub 31 maja.

W związku z tym w bieżącym roku szkolnym pilotażowo uruchamiamy cykl seminaryjno-warsztatowy dla szkolnych koordynatorów – przygotowujący zainteresowane szkoły specjalne do ubiegania się o ten Certyfikat w terminie do 31 maja.

Chcemy sprawdzić, ile czasu będziecie Państwo potrzebować na badania ankietowe i jakościowe, ich analizę i przygotowanie wniosku.

Szczegóły dotyczące warunków wstępnych, które szkoła musi spełnić oraz terminów zajęć znajdują się tutaj.

Publikację Szkoła specjalna promująca zdrowie. Podręcznik dla szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia znajdziecie tutaj.

Opublikowano 1 października 2020
Zmieniono 2 października 2020
Wróć