W roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dwie edycje kursu wprowadzającego dla szkól i placówek, które przystępują do projektu.

Każdy uczestnik indywidualnie wybiera edycję, w której weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco.

O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w SMS-ie – jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego, system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

 

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

Szczegóły i zapisy w linkach poniżej:

I edycja: 12D/1/1

II edycja: 12D/1/2

Obie edycje mają identyczny program szkolenia. W związku z pandemią obowiązuje nas ograniczenie liczby uczestników biorących udział w formach stacjonarnych do 15 osób.

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 1 października 2020
Wróć