Kod szkolenia: 12D/1/2

Informacja dla szkolnych/przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego/przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu/szkole promującej zdrowie.

 

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych odbywających się w ramach cyklu dla nowych uczestników projektu.

 

Miejsce zajęć: szkolenie online na platformie Zoom

 

Czas trwania: 16:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 2 grudnia 2020 r. (środa)
Spotkanie nr 2: szczegóły wkrótce
Spotkanie nr 3: do indywidualnego ustalenia z prowadzącymi szkolenie
Spotkanie nr 4: szczegóły wkrótce
Spotkanie nr 5: do indywidualnego ustalenia z prowadzącymi szkolenie

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Spotkanie 1
Temat: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? – część I

Spotkanie 2
Temat: Jak tworzyć przedszkole/szkołę promującą zdrowie? – część II

Spotkanie 3
Temat: Konstruowanie (przed)szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: spotkanie z radą pedagogiczna oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki – termin do ustalenia z prowadzącymi szkolenie.

Spotkanie 4
Temat: Ocena skuteczności programów realizowanych w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Spotkanie 5
Temat: Konstruowanie (przed)szkolnych programów autorskich z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej: konsultacje indywidualne: termin, miejsce i forma do ustalenia z prowadzącymi szkolenie.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, Wojewódzki Koordynator projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Heroic Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 200 zł (sł. zł. dwieście) od uczestnika.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 200 zł

Termin płatności: 25 listopada 2020 r.

 

Opublikowano 1 października 2020
Zmieniono 18 listopada 2020
Wróć