Szanowni Państwo!

W dniu 14 maja 2019 r. spotkaliśmy się w Filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno- Edukacyjnego "Metis" w Bytomiu na I Regionalnej Konferencji "Kryzys Suicydalny – od prewencji do interwencji". Konferencję tę zrealizowaliśmy wspólnie z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i została ona włączona w działania realizujące Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019 – 2020. Dokładnie rok później, na 25 maja 2020 zaplanowaliśmy drugą edycję tego przedsięwzięcia. Ponieważ z powodu kryzysu pandemii koronawirusa nasze bezpośrednie spotkanie z Państwem jest niemożliwe, przyjęliśmy w tym roku inny sposób realizacji tego przedsięwzięcia, wersję online.

W Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej opracowaliśmy zatem, w terminie planowanej konferencji, trzy podcasty pod wspólnym tytułem "Kryzys a zdrowie psychiczne", które tutaj publikujemy i zachęcamy Państwa do ich wysłuchania.

 

Plan konferencji online (podcasty)

 

Photo by CoWomam on Unsplash

 
  1. "Opowieści, spokojne miejsca, rozmowa.. – dlaczego tak proste rzeczy mają szansę złagodzić nasz poziom stresu?" – Wioleta Baraniak, nauczyciel – konsultant, psycholog, ROM-E Metis w Katowicach
  2. "Co dzieje się w naszej głowie?" – Beata Birnbach – nauczyciel – konsultant, psycholog, ROM-E Metis w Katowicach
  3. "Odporność-odreagowanie-odpoczynek – Mirosława Bochner – nauczyciel – konsultant, psycholog, ROM-E Metis w Katowicach

 

Przygotowanych materiałów możecie Państwo wysłuchać w każdej chwili, mamy zatem nadzieję, że są one, w obecnym czasie zdalnego nauczania, wygodną formą poszerzania Państwa wiedzy zawodowej.

 

Polecane publikacje

Photo by David Travis on Unsplash

 

Dodatkowo załączamy dostępne w sieci publikacje i nagrania, cenionych przez nas ekspertów z zakresu prewencji samobójstw i interwencji kryzysowej. Lucyna Kicińska, pedagog, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, rozmowę z którą tutaj zamieszczamy, była naszym prelegentem w trakcie I Regionalnej Konferencji, zorganizowanej przez nas w ubiegłym roku. Część z Państwa miała zatem okazję już się z nią spotkać. Dr Halszka Witkowska, redaktor naczelna biuletynu Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego miała być naszym tegorocznym prelegentem. Sądzę, że jej ogrom wiedzy w zakresie prewencji samobójstw dostrzeżecie Państwo czytając najnowszy numer biuletynu, zredagowany przez nią, który tutaj polecamy. Zachęcamy także do zapoznania się z pracami i wypowiedziami innych ekspertów.

Nagrania i wywiady:

  1. Rozmowa z Lucyną Kicińską, pedagogiem, członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego nt. depresji i samobójstw wśród młodzieży i dorosłych, przeprowadzona w dniu 30.04.2020 w Radiu 7 (dostęp 18.05.2020)
  2. Wykład Katarzyny Ciszewskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. "Zasady prowadzenia interwencji kryzysowej na terenie szkół i placówek", wygłoszony 25 października 2016 r. podczas regionalnej konferencji pn. "Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty (dostęp 18.05.2020)

Publikacje:

  1. Najnowszy biuletyn Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego (marzec/kwiecień 2020) pod red. dr Halszki Wasilewskiej (dostęp 18.05.2020)
  2. Katarzyna Koszewska "Budowanie strategii antykryzysowej na terenie szkoły/placówki oświatowej" (dostęp 18.05.2020)
  3. Dariusz Piotrowicz "Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych" (dostęp 18.05.2020)

 

Inne

Photo by Kari Shea on Unsplash

 

Tych z Państwa, którzy cenią jednak kontakt w formie webinarium, zapraszam do udziału w prowadzonym przeze mnie szkoleniu Co nam pomaga radzić sobie z psychologicznymi skutkami kryzysu pandemii – zasoby, które poprowadzę w dniu 25 maja 2020, a więc w dniu, pierwotnie planowanej II Regionalnej Konferencji "Kryzys Suicydalny – od prewencji do interwencji".

Mam nadzieję, że taka forma kształcenia okaże się efektywna, spotka się z Państwa zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem. Mam także nadzieję, że w trakcie planowanej na rok szkolny 2020/2021 III edycji Konferencji, będziemy mogli już spotkać się z Państwem osobiście.

W imieniu organizatorów

Wioleta Baraniak

Opublikowano 20 maja 2020
Wróć