Logo: Szkoła Promująca Zdrowie

 

Indywidualna rejestracja dla wszystkich uczestników – w tym wybór cyklu szkoleniowego wraz z terminami spotkań – jest możliwa tylko w systemie online tutaj.

Rejestracja online rozpoczyna się dnia 20 września 2017 r. (środa) od godz. 9:00.

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy zapoznać się z poniższą informacją!

 

Poniżej dostępny jest szczegółowy opis grup seminaryjno warsztatowych (w tym terminy i miejsce zajęć), które uruchamiamy w roku szkolnym 2017/2018.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu i szkole.

Przypominam, że szkolny koordynator oraz członkowie szkolnego zespołu koordynującego mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dla koordynatorów promocji zdrowia organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

Dyrektor zgłaszając szkołę/placówkę do projektu jednocześnie wyraził zgodę na udział koordynatora oraz członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia w proponowanych przez nas szkoleniach.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji sugerujemy Państwu zapoznanie się z opisami i terminami zajęć oraz indywidualny wybór cyklu szkoleniowego.

 

 

Grupy dla nowych uczestników: szkół i placówek – I rok szkoleń

Grupa szkoleniowa dla nowych uczestników – oznaczona jako Grupa I (nr wew. 12D/1 ma ustalony przez nas odgórnie program zajęć).

Każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. W Państwa przypadku w trakcie rejestracji online wybieracie grupę 12D/1 – I rok szkoleń. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie?

 

Wypełnianie formularza rejestracyjnego proszę rozpocząć od wyboru w systemie rejestracji opcji Nowi uczestnicy – nowa grupa.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować tylko za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Grupy dla uczestników, którzy ukończyli I rok szkoleń!!!

Po ukończeniu I. roku szkoleń każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. Zatem możliwa jest sytuacja, w której poszczególni członkowie przedszkolnego/szkolnego zespołu koordynującego uczestniczą w różnych cyklach szkoleniowych.

 

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu lub szkole (przy tytule szkolenia podajemy adresatów: P - oznacza przedszkole, Sz - oznacza szkołę).

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w sms-ie, jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na w/w stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Sposób płatności

Sposób płatności: Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

Informacje o kosztach udziału w szkoleniu oraz numer konta znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów.

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony internetowej projektu oraz wpisania się na listę subskrypcyjną newslettera naszego Ośrodka. Można to zrobić na stronie www.metis.pl w sekcji Subskrypcja.

 

Wszelkie informacje i pytania dotyczące promocji zdrowia prosimy kierować do koordynata projektu:

Tomasza Wojtasika – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
faks: 32 209 53 13
e-mail:

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 18 września 2017
Zarchiwizowano 29 czerwca 2018
Wróć