Logo: Szkoła Promująca Zdrowie

 

Terminy zajęć grup seminaryjno-warsztatowych dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia oraz członków szkolnych zespołów koordynujących w roku szkolnym 2016/2017.

 

Indywidualna rejestracja dla wszystkich uczestników – w tym wybór cyklu szkoleniowego wraz z terminami spotkań – jest możliwa tylko w systemie online tutaj.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy zapoznać się z poniższą informacją!

 

Poniżej dostępny jest harmonogram oraz szczegółowy opis grup seminaryjno warsztatowych (w tym terminy i miejsce zajęć), które uruchamiamy w roku szkolnym 2016/2017.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu i szkole.

 

Przypominam, że szkolny koordynator oraz członkowie szkolnego zespołu koordynującego mają obowiązek uczestniczenia w szkoleniach dla koordynatorów promocji zdrowia organizowanych przez ROM-E Metis w Katowicach.

Dyrektor zgłaszając szkołę/placówkę do projektu jednocześnie wyraził zgodę na udział koordynatora oraz członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia w proponowanych przez nas szkoleniach.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji sugerujemy Państwu zapoznanie się z opisami i terminami zajęć oraz indywidualny wybór cyklu szkoleniowego.

 

Grupy dla nowych uczestników: szkół i placówek – I rok szkoleń

Grupy dla uczestników, którzy ukończyli I rok szkoleń!!!

Sposób płatności

 

 

Grupy dla nowych uczestników: szkół i placówek – I rok szkoleń

Informuję, że planujemy zorganizowanie spotkania dla dyrektorów szkół i placówek, które w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiły do projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

Spotkanie to ma na celu przybliżenie dyrektorom podstawowych założeń, kryteriów przynależności oraz wymagań stawianych w tym projekcie szkołom i placówkom.

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. (wtorek) w godz. 10:00 – 12:00 w siedzibie naszego Ośrodka (ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, sala nr 1).

Proszę o potwierdzenie udziału w tym spotkaniu – e-mailem pod adres do dnia 21 października 2016 r. (piątek).

 

Grupa szkoleniowa dla nowych uczestników – oznaczona jako Grupa I (nr wew. 12D/1) ma ustalony przez nas odgórnie program zajęć.

Każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. W Państwa przypadku w trakcie rejestracji online wybieracie grupę 12D/1.

 

Wypełnianie formularza rejestracyjnego proszę rozpocząć od wyboru w systemie rejestracji opcji Nowi uczestnicy – nowa grupa.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie.

 

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować tylko za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego.

 

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na ww. stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

 

Grupy dla uczestników, którzy ukończyli I rok szkoleń!!!

Po ukończeniu I. roku szkoleń każdy uczestnik indywidualnie wybiera cykl szkoleń, w którym weźmie udział oraz dokonuje indywidualnej rejestracji online. Zatem możliwa jest sytuacja, w której poszczególni członkowie przedszkolnego/szkolnego zespołu koordynującego uczestniczą w różnych cyklach szkoleniowych.

Proponujemy Państwu udział w tematycznych cyklach szkoleniowych uwzględniających specyfikę Państwa pracy i warunki prowadzenia edukacji zdrowotnej/promocji zdrowia w przedszkolu i szkole.

 

Dla nauczycieli przedszkoli – do wyboru:

 

Dla nauczycieli szkół i placówek – do wyboru:

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco. O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować tylko za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego (na ww. stronie internetowej), system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

 

Sposób płatności

Sposób płatności: Jeżeli płatności za Państwa udział w szkoleniach będzie dokonywać szkoła/przedszkole/placówka na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z podanym terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).

Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Informacje o wysokości i terminie płatności poszczególnych rat oraz numer konta znajdują się w opisach poszczególnych warsztatów.

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do systematycznego odwiedzania strony internetowej projektu oraz wpisania się na listę subskrypcyjną newslettera naszego Ośrodka. Można to zrobić na stronie www.metis.pl w sekcji Subskrypcja.

Wszelkie informacje i pytania dotyczące promocji zdrowia prosimy kierować do koordynatorów projektu: Grażyny Skirmuntt lub Tomasza Wojtasika:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
tel.: 32 209 53 12 lub 14; wew. 112
faks: 32 209 53 13
e-mail:

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 14 września 2016
Zmieniono 16 września 2016
Zarchiwizowano 23 czerwca 2017
Wróć