Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Aktualności «  Archiwum «  
O programie «  O zespole «  
Zrealizowano «  
Współpracujemy z... «  Zaprosili nas «  
Media o nas «  
Artykuły «  Galeria zdjęć «  
Kontakt «  

W ramach naszego programu organizujemy także konferencje, seminaria i szkolenia, dotyczące tematyki interwencji kryzysowej prowadzone przez specjalistów z innych ośrodków. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę z pracownikami Zakładu Suicydologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Wydziału Zamiejscowego w Katowicach, Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu, Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Katowicach i Krakowie, Ośrodka Terapii Poznawczo-Behawioralnej "Mensana" w Krakowie, a także z członkami Stowarzyszenia Tabu Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców z Warszawy i Stowarzyszenia Interwencji i Pomocy Psychologicznej Vivos Voco z Krakowa.

Ta forma realizacji programu ma charakter cykliczny i co roku, oferujemy Państwu ten sposób pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń z zakresu interwencji kryzysowej. Dotychczas, w ramach naszego projektu, zaproszeni goście prowadzili następujące szkolenia i uczestniczyli seminaria zorganizowanych przez nas konferencjach:

Szkolenie Zachowania samobójcze, diagnoza suicydalna i interwencja kryzysowa

ROM-E Metis, Katowice; 10 - 11 października 2009 r.
Prowadzący: dr Maciej Załuski i Ewa Skoczyńska, Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie
Koordynator: Ewa Kustwan-Mróz

 

Szkolenie Próby samobójcze – pierwsza pomoc

ROM-E Metis, Katowice; 6 i 13 lutego 2010 r.
Prowadzący: Lilianna Krzywicka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach
Koordynator: Ewa Kustwan-Mróz

 

I Regionalna Konferencja Interwencja kryzysowa w szkole

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, sala Sejmu Śląskiego; 8 grudnia 2010 r.
Koordynatorzy: Wioleta Baraniak, Beata Birnbach
Galeria zdjęć...

 

II Regionalna Konferencja Interwencja kryzysowa w szkole

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach; 27 kwietnia 2012 r.
Koordynatorzy: Wioleta Baraniak, Beata Birnbach
Galeria zdjęć...

Zmieniono 9 września 2012
Wróć